bởi administrator TRONG
Game System

Đây là các chỉ số cơ bản cần biết ở trong Game nếu mọi người chưa biết đến nhé.

Những dòng được bôi đen là chỉ số quan trọng cần để ý

Stats – Cơ bản

 • Strength – Tăng sức mạnh.​
 • Dexterity – Tăng khéo léo.​
 • Vitality – Tăng thể lực.​
 • Energry – Tăng trí tuệ.​
 • Vitality – Tăng sinh mệnh.​
 • Life % – Tăng % sinh lực.​
 • Mana % – Tăng % nội lực.​
 • Max Mana – Tăng nội lực tối đa.​
 • Max Stamina – Tăng thể lực tối đa.​
 • All Stats (Streng, Dexterity, Vitality, Energry) – Tăng tất cả các điểm cơ bản.​

Speed – Tốc độ

 • Faster Block Rate (FBR) % – Tăng % tốc độ tránh đòn.
 • Faster Cast Rate (FCR) % – Tăng % tốc độ sử dụng phép.
 • Faster Hit Recovery Rate (FHR) % – Tăng % tốc độ hồi phục sau mỗi cú đánh (rút ngắn thời gian thọ thương bị khựng lại).
 • Faster Run/Walk (FRW) % – Tăng % tốc độ Chạy/Đi bộ.
 • Increased Attack Speed (IAS) % – Tăng % tốc độ đánh.

Attack – Tấn công​

 • Attack Rating (AR) – Tăng hiệu quả tấn công hay nói cách khác có thể hiểu lag đánh chính xác.
 • Attack Rating Against Demons – Tăng hiệu quả tấn công khi gặp Demon.
 • Attack Rating Against Undead – Tăng hiệu quả tấn công khi gặp Undead.
 • Attack Rating vs Monster Type – Tăng hiệu quả tấn công khi chiến đấu với kiểu quái vật.
 • Bonus To Attack Rating % – Thưởng hiệu quả tấn công.
 • Fire Explosive Arrows or Bolts – Mũi tên có kèm theo gây nổ (tấn công bình thường).
 • Fire Magic Arrows or Bolts – Mũi tên có kèm theo lửa ma thuật (tấn công bình thường).
 • Hit Causes Monster To Flee % – Tăng khả năng % làm quái vật bỏ chạy.
 • Target Defense % – Giảm % sức chống đỡ của đối thủ.
 • Damage – Sức sát thương trực tiếp vào Sinh Lực.
 • 1-handed Min to Max Damage – Tăng sát thương tối thiểu – tối đa (cho vũ khí cầm 1 tay).
 • 2-handed Min to Max Damage – Tăng sát thương tối thiểu – tối đa (cho vũ khí cầm 2 tay).
 • Attacker Takes Damage Of – Tăng phản đòn sát thương cận chiến.
 • Attacker Takes Lightning Damage Of – Phóng điện phản đòn sát thương.
 • Cold Damage – Tăng sát thương băng.
 • Damage To Demons % – Tăng sức sát thương khi gặp Demon.
 • Damage To Mana % – Tăng nội lực khi bị sát thương.
 • Damage To Undead % – Tăng sức sát thương khi gặp Undead.
 • Damage vs Monster Type – Tăng sức sát thương khi gặp một số loại quái vật.
 • Enhanced Damage % – Sát thương cơ bản (vũ khí) tăng %.
 • Enhanced Min Damage % – Sát thương tối thiểu (vũ khí) tăng %.
 • Fire Damage – Tăng sát thương lửa.
 • Kick Damage – Tăng sát thương có lực đẩy. (Dành cho Kick Assassin – Dragon Talon Skill)
 • Lightning Damage – Tăng sát thương điện.
 • Max 1-handed Damage – Tăng sát thương tối đa cho vũ khí 1 tay.
 • Max 2-handed Damage – Tăng sát thương tối đa cho vũ khí 2 tay.
 • Max Cold Damage – Tăng sát thương băng tối đa.
 • Max Fire Damage – Tăng sát thương lửa tối đa.
 • Max Lightning Damage – Tăng sát thương điện tối đa.
 • Max Magic Damage – Tăng sát thương ma thuật tối đa.
 • Max Poison Damage – Tăng sát thương độc tối đa.
 • Min to Max Magic Damage – Tăng sát thương ma thuật tối thiểu – tối đa.
 • Poison Damage – Tăng sát thương độc (có thêm thời gian trúng độc).

Chance of Crushing Blow(CB) % – Tăng % khả năng rút máu đối thủ thành công (tấn công thông thường).

Chance of Deadly Strike % – Tăng % khả năng gấp đôi sức sát thương​

– Player, Hireling, Monster, NPC đều có sẵn 5% Chance of Deadly Strike
– Deadly Strike của Monster nhân đôi tất cả các loại sát thương (thông thường và ma thuật)
– Deadly Strike của Player chỉ nhân đôi phần sát thương thông thường (Physical Damage)

Chance of Open Wounds % – Tăng % khả năng không cho đối thủ chữa thương, mất máu từ từ (tấn công thông thường)​

– Không thể kháng lại Open Wounds
– Open Wounds kéo dài trong 8 giây.
– Open Wounds sẽ thay đổi tỷ lệ mất máu của đối phương tỷ lệ thuận với level của người ra đòn.
– Tỷ lệ mất máu:
— Monster: 1%
— Boss: 0.5%
— Player: 0.25 %

Steal – Đánh cắp​

 • Life Stolen Per Hit % – Đánh cắp % sinh lực sau khi đánh
 • Mana Stolen Per Hit % – Đánh cắp % nội lực lực sau khi đánh

Mức độ rút máu khi đánh cận chiến:​

— Mặc định: rút 1/4 lượng máu
— Chiến đấu với người chơi khác: rút 1/10 lượng máu
— Chiến đấu với đệ tử người chơi khác: rút 1/10 lượng máu
— Chiến đấu với người chơi độ khó cuối cùng (Hell), boss Uniques: rút 1/8 lượng máu

Mức độ rút máu khi chiến đấu từ xa​

— Mặc định: rút 1/8 lượng máu
— Chiến đấu với người chơi khác: rút 1/20 lượng máu
— Chiến đấu với đệ tử người chơi khác: rút 1/20 lượng máu
— Chiến đấu với người chơi độ khó cuối cùng (Hell), boss Uniques: rút 1/16 lượng máu

Defense – Sức chống đỡ

 • Defense vs Melee – Tăng sức chống đỡ sát thương cự ly gần
 • Defense vs Missile – Tăng sức chống đỡ sát thương từ xa
 • Defense – Tăng sức chống đỡ
 • Reduce Monster Defense per Hit – Giảm phỏng thủ của quái vật sau mỗi cú đánh
 • Enhanced Defense % – Sức chống đỡ tăng % (chỉ dành cho item có sức chống đỡ)
 • Chance of Bolcking (ICB) % – Tăng % đỡ đòn hiệu quả của khiên

Extra – Mở rộng

 • Add Experience % – Tăng % Kinh nghiệm được thưởng.
 • Chance Of Getting Magic Item % – Tăng % tìm kiếm đồ vật ma thuật.
 • Extra Gold From Monsters % – Tăng % tiền rơi ra từ quái vật.
 • Heal After Kill – Hồi phục sinh lực sau khi giết quái vật.
 • Mana After Kill – Hồi phục nội lực sau khi giết quái vật.
 • Increased Sockets – Thêm lỗ cho đồ vật.
 • Increased Stack Size – Nâng cao số lượng lao hoặc búa ném.
 • Level Requirements % – Yêu cầu cấp độ để có thể sử dụng đồ (giảm càng nhiều càng tốt).
 • Light Radius – Tăng hả năng quan sát.
 • Reduce Prices % – Giá trong shop giảm %.
 • Repair 1 Durability In Seconds – Tự động sửa chữa sau khoảng thời gian.
 • Replenish 1 Quantity In Seconds – Tự động hồi lại sau khoảng thời gian.
 • Requirements % – Yêu cầu cơ bản để có thể sử dụng đồ (giảm càng nhiều càng tốt).
 • Bonus Life Summon – Tăng % Sinh lực cho Summon (Đệ tử được gọi ra từ class – Druid – Necromancer – Amazon – Assassin).
 • Bonus Damage Summon – Tăng % Sát thương cho Summon (Đệ tử được gọi ra từ class – Druid – Necromancer – Amazon – Assassin).

Pierce – Xuyên qua (thẩm thấu – giảm khả năng chống đỡ)

 • Pierce Attack % – % Tấn công xuyên qua thành công (hay nói theo phong cách võ lâm là bỏ qua phòng thủ)
 • Pierce Cold – Gia tăng % khả năng xuyên qua của băng (giảm khả năng chống đỡ băng của đối phương)
 • Pierce Fire – Gia tăng % khả năng xuyên qua của lửa (giảm khả năng chống đỡ lửa của đối phương)
 • Pierce Lightning – Gia tăng % khả năng xuyên qua của điện (giảm khả năng chống đỡ băng của đối phương)
 • Pierce Poison – Gia tăng % khả năng xuyên qua của độc tố (giảm khả năng chống đỡ độc tố của đối phương)

Reduce – Suy giảm

 • Damage Reduce By – Giảm sát thương
 • Damage Reduce By % (DR%) – Giảm % sát thương
 • Magic Damage Reduce By – Giảm sát thương ma thuật
 • Magic Damage Reduce By % (MR%) – Giảm % sát thương ma thuật
 • Poison Lenght Reduce By % – Giảm % thời gian trúng độc

Resist – Kháng

 • Cold Resistance % – Tăng % kháng băng.
 • Fire Resistance % – Tăng % kháng lửa.
 • Lightning Resistance % – Tăng % kháng điện.
 • Poison Resistance % – Tăng % kháng độc.
 • Magic Resistance % – Tăng % kháng ma thuật.
 • Max Cold Resistance % – Tăng % kháng băng tối đa.
 • Max Fire Resistance % – Tăng % kháng lửa tối đa.
 • Max Lightning Resistance % – Tăng % kháng điện tối đa.
 • Max Magic Resistance % – Tăng % kháng ma thuật tối đa.
 • Max Poison Resistance % – Tăng % kháng độc tối đa.
 • All Resistance % – Tăng % kháng tất cả (trừ kháng ma thuật).

Absorb – Hấp thu nhận sát thương sẽ hồi máu​

 • Cold Absorb – Tăng hấp thu sát thương băng thành sinh lực.
 • Cold Absorb % – Tăng hấp thu % sát thương băng thành sinh lực.
 • Fire Absorb – Tăng hấp thu sát thương lửa thành sinh lực.
 • Fire Absorb % – Tăng hấp thu % sát thương lửa thành sinh lực.
 • Lightning Absorb – Tăng hấp thu sát thương điện thành sinh lực.
 • Lightning Absorb % – Tăng hấp thu % sát thương điện thành sinh lực.
 • Magic Absorb – Tăng hấp thu sát thương ma thuật thành sinh lực.
 • Magic Absorb % – Tăng hấp thu % sát thương ma thuật thành sinh lực.

Skill – Chiêu thức

 • All Skill – Tăng tất cả các cấp độ kỹ năng.
 • Aura (Skill when equipped) – Tự động sử dụng kỹ năng khi đồ vật được sử dụng.
 • Charged Skill – Được phép sử dụng các kỹ năng (không theo nhân vật, giới hạn số lần).
 • Class Skill Level – Tăng cấp độ kỹ năng (tùy theo nhân vật mà có được sử dụng hay không).
 • Elemental Skills – Kỹ năng thuộc nguyên tố cơ bản (băng, lửa, sét, độc).
 • Non – Class Skill – Cấp độ kỹ năng (Có thể sử dụng kỹ năng của Class khác vĩnh viễn,không theo nhân vật, tiêu hao nội lực).
 • Skill Level – Cấp độ kỹ năng.
 • Skill On Attack – Tự động sử dụng kỹ năng khi ở trạng thái chiến đấu.
 • Skill On Death – Tự động sử dụng kỹ năng khi chết.
 • Skill On Hit – Tự động sử dụng kỹ năng khi đánh.
 • Skill On Kill – Tự động sử dụng kỹ năng khi giết.
 • Skill On Level Up – Tự động sử dụng kỹ năng khi lên cấp độ.
 • Skill Tab Levels – Tăng cấp độ của bảng kỹ năng.
 • Skill When Struck – Tự động sử dụng kỹ năng khi bị tác động nhiều vào người.

Passive – Bị động

 • Passive Cold Mastery % – Gia tăng % dame hệ băng (sử dụng thành tạo để tăng sức sát thương của băng – bị động)
 • Passive Cold Pierce % – Gia tăng % khả năng xuyên qua của băng (giảm khả năng chống đỡ băng của đối phương – bị động)
 • Passive Fire Mastery % – Gia tăng % dame hệ lửa (sử dụng thành tạo để tăng sức sát thương của lửa – bị động)
 • Passive Fire Pierce % – Gia tăng % khả năng xuyên qua của lửa (giảm khả năng chống đỡ lửa của đối phương – bị động)
 • Passive Lightning Mastery % – Gia tăng % dame hệ điện (sử dụng thành tạo để tăng sức sát thương của điện – bị động)
 • Passive Lightning Pierce % – Gia tăng % khả năng xuyên qua của điện (giảm khả năng chống đỡ băng của đối phương – bị động)
 • Passive Poison Mastery % – Gia tăng % dame hệ độc tố (sử dụng thành tạo để tăng sức sát thương của độc tố – bị động)
 • Passive Poison Pierce % – Gia tăng % khả năng xuyên qua của độc tố (giảm khả năng chống đỡ độc tố của đối phương – bị động)

Option By Level – On Time – On Level​

 • ByLevel – Tăng lên theo cấp độ người sử dụng
 • Absorb Cold Damage (on Lvl) – Tăng hấp thu sát thương băng thành sinh lực theo cấp độ
 • Absorb Fire Damage (on Lvl) – Tăng hấp thu sát thương lửa thành sinh lực theo cấp độ
 • Absorb Lightning Damage (on Lvl) – Tăng hấp thu sát thương điện thành sinh lực theo cấp độ
 • Attack Rating (on Lvl) – Tăng lực tấn công theo cấp độ
 • Attack Rating against Demons (on Lvl) – Tăng lực tấn công khi gặp Demon theo cấp độ
 • Attack Rating against Undead (on Lvl) – Tăng lực tấn công khi gặp Undead theo cấp độ
 • Attacker Takes Damage of (on Lvl) – Tăng phản đòn sát thương cận chiến theo cấp độ
 • Bonus to Attack Rating (on Lvl) – Thưởng lực tấn công tăng theo cấp độ
 • Chance of Crushing Blow % (on Lvl) – Tăng % rút máu đối thủ thành công theo cấp độ
 • Chance of Deadly Strike % (on Lvl) – Tăng % gấp đôi sức sát thương thông thường theo cấp độ
 • Chance of Getting Magic Items % (on Lvl) – Tăng % tìm kiếm đồ vật ma thuật theo cấp độ
 • Chance of Open Wounds % (on Lvl) – Tăng % không cho đối thủ lành vết thương, mất máu từ từ theo cấp độ
 • Cold Resistance % (on Lvl) – Tăng kháng băng theo cấp độ
 • Damage to Demons % (on Lvl) – Tăng sức sát thương khi gặp Demon theo cấp độ
 • Damage to Undead % (on Lvl) – Tăng sức sát thương khi gặp Undead theo cấp độ
 • Defense (on Lvl) – Tăng sức chống đỡ theo cấp độ
 • Dexterity (on Lvl) – Tăng khéo léo theo cấp độ
 • Engery (on Lvl) – Tăng trí tuệ theo cấp độ
 • Enhanced Defense (on Lvl) – Tăng % sức chống đỡ (chỉ dành cho item có sức chống đỡ) theo cấp độ
 • Enhanced MaxDmg (on Lvl) – Tăng % sát thương tối đa (vũ khí) theo cấp độ
 • Extra Gold From Monsters % (on Lvl) – Tăng % tiền rơi ra từ quái vật theo cấp độ
 • Fire Resistance % (on Lvl) – Tăng % kháng lửa theo cấp độ
 • Heal Stamina Plus % (on Lvl) – Tăng % tốc độ hồi phục thể lực theo cấp độ
 • Kick Damage (on Lvl) – Tăng sát thương có lực đẩy theo cấp độ
 • Life (on Lvl) – Tăng sinh lực theo cấp độ
 • Lightning Resistance % (on Lvl) – Tăng % kháng điện theo cấp độ
 • Mana (on Lvl) – Tăng nội lực theo cấp độ
 • Max Cold Damage (on Lvl) – Tăng sát thương băng tối đa theo cấp độ
 • Max Damage (on Lvl) – Tăng sát thương tối đa theo cấp độ
 • Max Fire Damage (on Lvl) – Tăng sát thương lửa tối đa theo cấp độ
 • Max Lightning Damage (on Lvl) – Tăng sát thương điện tối đa theo cấp độ
 • Max Poison Damage (on Lvl) – Tăng sát thương độc tối đa theo cấp độ
 • Max Stamina (on Lvl) – Tăng thể lực tối đa theo cấp độ
 • Poison Resistance % (on Lvl) – Tăng % kháng độc theo cấp độ
 • Streng (on Lvl) – Tăng sức khỏe theo cấp độ
 • Vitality (on Lvl) – Tăng sinh mệnh theo cấp độ
 • ByTime – Tăng lên theo thời gian sử dụng
 • Absorb Cold Damage (by Time) – Tăng hấp thu sát thương băng thành sinh lực theo thời gian
 • Absorb Fire Damage (by Time) – Tăng hấp thu sát thương lửa thành sinh lực theo thời gian
 • Absorb Lightning Damage (by Time) – Tăng hấp thu sát thương điện thành sinh lực theo thời gian
 • Attack Rating % (by Time) – Tăng % lực tấn công theo thời gian
 • Attack Rating (by Time) – Tăng lực tấn công theo thời gian
 • Attack Rating against Demon (by Time) – Tăng lực tấn công khi gặp Demon theo thời gian
 • Attack Rating against Undead (by Time) – Tăng lực tấn công khi gặp Undead theo thời gian
 • Chance of Crushing Blow % (by Time) – Tăng % rút máu đối thủ thành công theo thời gian
 • Chance of Deadly Strike % (by Time) – Tăng % gấp đôi sức sát thương thông thường theo thời gian
 • Chance of Open Wounds % (by Time) – Tăng % không cho đối thủ lành vết thương, mất máu từ từ theo thời gian
 • Cold Resistance % (by Time) – Tăng % kháng băng theo thời gian
 • Damage to Demons % (by Time) – Tăng sức sát thương khi gặp Demon theo thời gian
 • Damage to Undead % (by Time) – Tăng sức sát thương khi gặp Undead theo thời gian
 • Defense (by Time) – Tăng sức chống đỡ theo thời gian
 • Dexterity (by Time) – Tăng khéo léo theo thời gian
 • Engery (by Time) – Tăng trí tuệ theo thời gian
 • Find Magic Items (by Time) – Tăng % tìm kiếm đồ vật ma thuật theo thời gian
 • Fire Resistance % (by Time) – Tăng % kháng lửa theo thời gian
 • Gold From Monsters % (by Time) – Tăng % tiền rơi ra từ quái vật theo thời gian
 • Heal Stamina Plus % (by Time) – Tăng tốc độ hồi phục thể lực theo thời gian
 • Kick Damage (by Time) – Tăng sức sát thương có lực đẩy theo thời gian
 • Life (by Time) – Tăng sinh lực theo thời gian
 • Lightning Resistance % (by Time) – Tăng % kháng điện theo thời gian
 • Mana (by Time) – Tăng nội lực theo thời gian
 • Max Cold Damage (by Time) – Tăng sức sát thương băng tối đa theo thời gian
 • Max Damage % (by Time) – Tăng % sức sát thương tối đa theo thời gian
 • Max Damage (by Time) – Tăng sức sát thương tối đa theo thời gian
 • Max Damage (by Time) – Tăng sức sát thương tối đa theo thời gian
 • Max Fire Damage (by Time) – Tăng sức sát thương lửa tối đa theo thời gian
 • Max Lightning Damage (by Time) – Tăng sức sát thương điện tối đa theo thời gian
 • Max Poison Damage (by Time) – Tăng sức sát thương độc tối đa theo thời gian
 • Max Stamina (by Time) – Tăng thể lực tối đa theo thời gian
 • Poison Resistance % (by Time) – Tăng % kháng độc theo thời gian
 • Streng (by Time) – Tăng sức khỏe theo thời gian
 • Vitality (by Time) – Tăng sinh mệnh theo thời gian

Other – Khác

 • Attack Freezes Target – Đóng băng đối thủ.
 • Cannot be Frozen – Không thể bị đóng băng.
 • Half Freeze Duration – Giảm một nửa thời gian bị đóng băng (không phải bị nhiễm lạnh).
 • Heal Stamina Plus % – Tăng tốc độ hồi phục thể lực.
 • Hit Blinds Target – Giảm khả năng quan sát của đối phương.
 • Ignore Target Defense – Bỏ qua sức chống đỡ của Monster (đánh trực tiếp vào sinh lực) – Không tác dụng cho Player (PvP)
 • Indestructible – Không thể bị hư hại.
 • Knock Back – Khi bị đối phương sát thương, có khả năng đẩy đối phương ra xa. ()
 • Life After Each Demon Kill – Tăng sinh lực sau khi giết Demon.
 • Mana After Each Kill – Tăng nội lực sau khi giết quái.
 • Max Durability % – Tăng độ bền tối đa.
 • Prevent Monster Heal – Monster không thể hồi máu.
 • Regenerate Mana Plus % – Tăng tốc độ hồi phục nội lực.
 • Replenish Life – Tăng tốc độ hồi phục sinh lực.
 • Rest In Peace % – Tăng % khả năng ngăn không cho quái vật hồi sinh.
 • Slower Stamina Drain % – Tăng sức bền của thể lực (thể lực xuống chậm hơn).
 • Slows Target By % – Làm tốc độ của đối phương giảm %.
 • Throwabe – Có thể ném được.

Có liên quan bài viết