Nhiệm vụ

Extra Quest

bởi administrator TRONG

Extra quest là gì ? Là nhiệm vụ mới được mở rộng thêm bởi mod D2TM. Có tổng cộng 5 Extra Quest đã được thêm.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Diablo Clone

bởi administrator TRONG

Annihilus là một Unique Charm được drop bởi Uber Diablo (Các bạn xem ở dưới nhé). Một nhân vật chỉ được đeo duy nhất một cái Annihilus mà thôi.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Uber

bởi administrator TRONG

Uber Quest là 1 quest ẩn. Đối với các bạn chơi bản này thì chắc đã biết quest này rồi,mình làm bài này để giới thiệu với các bạn chưa biết, và cho các bạn chơi các bản khác được biết

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Salvation Tower Level 1

bởi administrator TRONG

Salvation là một phụ bản mở rộng của D2VN nhằm tạo cho người chơi luồng gió mới khi đã chinh phục được hết tất cả các map cũ của Diablo2 đương nhiên vẫn theo hướng cốt truyện gốc của mạch truyện game.