Bãi Farm

Pits ( area85 ) là gì ? Những điều cần biết và pits

bởi administrator TRONG

Pits ( hay còn gọi là area85 ) là một vùng đất đặc biết mà ở đó tất cả các monster đều có lv85. Đây là một khu vực có monster đều khá dễ đánh và rơi một lượng trang bị khá là tốt vd DIADEM, TROLL BELT, CORONA,…..ngoài ra còn có cả High Rune

Bãi Farm

Secret Cow Level 1

bởi administrator TRONG

Để mở được Cow ở 3 chế độ Normal – Nightmare – Hell, bắt buộc bạn phải hoàn thành 3 chế độ Normal – Nightmare – Hell với level tương ứng tối thiểu là 20 – 40 – 60 ở mỗi chế độ