bởi administrator TRONG
Bãi Farm

Pits ( hay còn gọi là area85 ) là một vùng đất đặc biết mà ở đó tất cả các monster đều có lv85. Đây là một khu vực có monster đều khá dễ đánh và rơi một lượng trang bị khá là tốt vd DIADEM, TROLL BELT, CORONA,…..ngoài ra còn có cả High Rune. Và vùng area85 này chỉ phổ biến ở ở Hell, và tất nhiên mức độ Normol và Nightmare không hề có.
Đây là một số nơi area85 ở Hell :

ACT I : THE SIGHTLESS EYES

TOWN I : ROGUE ENCAMPMENT

The Mausoleum

 • Sơ lược quái : chỉ có immu light, trên 4 Boss monsters
 • Gợi ý : tại Quest2 ACT I , có hai toà lăng mộ và toà The Mausoleum sẽ nằm bên phải theo hướng người treo cổ này

The Pit Level 1

 • Sơ lược quái : bất cứ loại immu nào cũng có, có trên 6 Boss Monster
 • Gợi ý : tới Black Marsh đi lên tới khu vực TAMOE HIGHLAND và hang pit nằm ở đây

The Pit Level 2

 • Sơ lược quái : Undead, bất cứ loại immu nào cũng có, có trên 2 Boss Monster
 • Gợi ý : đi sâu vô bên trong The Pit level1 sẽ thấy lối đi xuống của The Pit level2

ACT II : THE SECRET OF THE VIZJEREI

TOWN : LUT GHOLEIN

The Maggot Lair Level 3

 • Sơ lược quái : immu light, immu poison, immu physic, Boss Quest immu cold
 • Gợi ý : hang Maggot nằm ở Far Oasis, area85 sẽ nằm sâu ở dưới tầng 3 của hang


The Ancient Tunnels

 • Sơ lược quái : immu fire, immu light, immu magic, immu poison
 • Gợi ý : đi tới Lost City sẽ thấy cái hầm bị đóng nắp, bấm để mở cửa hầm và đi vào

ACT III : THE INFERNAL GATE

TOWN : KURAST DOCKS

The Sewers Level 2

 • Sơ lược quái : immu poison
 • Gợi ý : tầng 2 của The Sewers level 1, nơi bạn tìm được Khailim Heart ( map chỉ vài con quái nên không khuyến
  khích anh em pham ở đây )

The Forgotten Temple

 • Sơ lược quái : immu cold, immu light, immu fire
 • Gợi ý : toà lâu đài nằm ở khu vực Upper Kurast

The Disused Reliquary và The Ruined Fane

 • Sơ lược quái : immu light, immu cold, immu fire ( The Disused Reliquary )
 • Sơ lược quái : immu light, immu cold ( The Ruined Fane )
 • Gợi ý : khi bạn chạy trên cây cầu từ Upper Kurast qua Tranvincal, đi chếch qua bên trái thì sẽ thấy The Ruined Fane, bên phải là The Disused Reliquary

ACT IV : THE HARROWING


TOWN : PANDEMONIUM  FORTRESS

 • Sơ lược quái : các map Area85 của ACT IV có đủ loại quái immu

The River of Flame :

 • Gợi ý : tại City of the Dammed ta sẽ tìm thấy lối đi xuống địa ngục The River of Flame ( ngay tại đây chắc chắn sẽ có một way point về làng )

The Chaos Sanctuary :

 • Gợi ý : nơi đây chính là nơi ta sẽ gặp thiên sứ Hariel và tiến vào lâu đài giết Diablo ( way point cuối của ACT IV nằm ở ngay đây )

ACT V : LORD OF DESTRUCTION
TOWN : HARROGATH

 • Sơ lược quái : các map Area85 của ACT V có đủ loại quái immu

The Worldstone Keep Level1:

 • Gợi ý : sau khi hạ gục 3 vị thần giữ cửa sẽ mở được cửa tiến vào khu vực The Worldstone Keep ngay đó

Throne Of Destruction :

 • Gợi ý : The World Keep có tất cả 3 tầng, đi hết 3 tầng của The Worldstone Keep sẽ đi tới Throne Of Destruction ( nơi đây ta sẽ gặp Baal và đám lâu la của hắn, tất cả đều là monster lv85 cả )

Có liên quan bài viết