bởi GMSuzug TRONG
Vật Phẩm

Thông tin chung

  • Để gia tăng giá trị của Items cũng như là tăng sức mạnh của người chơi, thì bây giờ chúng ta đã có Jeweller Socket Item để đục lỗ cho mọi item trên cơ thể (Đặc biệt là Ring và Amulet)
  • Tất cả Item trừ Ring và Amulet sẽ luôn dao động từ 0 – 2 Socket item. (Tối đa 2 Socket trên tất cả Item)
  • Tất cả Jeweller Socket Item được bán ở Shop Soul nhé.

Hướng dẫn chung

  1. Sử dụng chuột phải để Crafted vào Item các bạn cần.
  2. Các Item từ 0 – 1 Socket đều sử dụng được.

Có liên quan bài viết