ng GMSuzug sa
Mga bagay

Pangkalahatang Impormasyon

  • Para tumaas ang value ng Items pati na rin ang lakas ng player, mayroon na tayong Jeweller Socket Item para mabutas ang bawat item sa katawan (Lalo na ang Ring at Amulet).
  • Ang lahat ng Item maliban sa Ring at Amulet ay palaging mula sa 0 - 2 Socket item. (Maximum 2 Socket sa lahat ng Item)
  • Lahat ng Jeweller Socket Items ay ibinebenta sa Shop Soul.

Pangkalahatang patnubay

  1. Gamitin ang kanang pindutan ng mouse upang Gumawa ng Item na kailangan mo.
  2. Maaaring gamitin ang mga item mula sa 0 - 1 Socket.

Kaugnay Mga post