ng administrator sa
Mga bagay

Maaari kang Maghanap sa Google Set Items Diablo 2 upang mahanap ang Mga Item ayon sa Klase nang mas mabilis!​

Aldur's Watchtower Grand Charm

Magdagdag ng available na 10 Stack

Recipe

 • Ritmo ni Aldur + Panlilinlang ni Aldur + Bato ni Aldur + Pag-usad ni Aldur = Ang Bantayan ni Aldur
 • Ang Bantayan ni Aldur + Ohm Rune + Grand Charm Unique + Normal Orb = Aldur's Watchtower Grand Charm

+1 – 3 sa Druid Skills
+0 – 1 Lahat ng Kasanayan
+150 – 350% Pinahusay na Pinsala / 5 – 20 % Element Damage (Apoy – Malamig – Lason)
50 – 150% na Bonus sa Attack Rating
25 – 50% Mas Magandang Tsansang Makakuha ng Mga Magic Item
3 – 10% Mana Stolen per Hit
Lahat ng Paglaban +20 – 50
+150 Depensa
+150 sa Mana
Ipakita ang Random na Kulay ng Aura


Ang Avatar Grand Charm ng Trang-Oul

Magdagdag ng available na 10 Stack

Recipe

 • Trang-Oul's Scales + Trang-Oul's Wing + Trang-Oul's Guise + Trang-Oul's Claws + Trang-Oul's Girth = Ang Avatar Orb ni Trang-Oul
 • Ang Avatar Orb ni Trang-Oul + Ohm Rune + Grand Charm Unique + Normal Orb = Ang Avatar Grand Charm ng Trang-Oul

1 – 3 hanggang sa Necromancer Skill Levels
0 – 1 sa Lahat ng Kasanayan
5 – 20% Mana Stolen per Hit
5 – 20% Random Element Damage (Poison – Fire – Magic)
0 – 5 hanggang Fire Mastery
+10 sa Meteor
+13 sa Fire Wall
+18 sa Fire Ball
+200 Depensa
+100 kay Mana
I-regenerate ang Mana 25 – 60%
Punan ang Buhay +5
Lahat ng Paglaban + 20 – 50
Ipakita ang Random na Kulay ng Aura


Tal Rasha's Wrappings Grandcharm

Magdagdag ng available na 10 Stack

Recipe

 • Ang Walang Takip na Mata ni Tal Rasha + Ang Pagiging Tagapangalaga ni Tal Rasha + Ang Horadric Crest ni Tal Rasha + Ang Pinong Tela ni Tal Rasha + Ang Paghatol ni Tal Rasha = Tal Rasha's Wrappings Orb
 • Tal Rasha's Wrappings Orb + Ohm Rune + Grand Charm Unique + Normal Orb = Tal Rasha's Wrappings Grandcharm

+0 – 1 Lahat ng Kasanayan
+1 – 3 sa Mga Antas ng Kakayahang Sorceress
5 – 20 % Random Element Damage (Fire Cold Lightning)
Punan ang Buhay +10
25 – 65% Mas Magandang Tsansang Makakuha ng Mga Magic Item
10 -25% Mas Mabilis na Pagbawi
+150 sa Buhay
Lahat ng Paglaban +20 – 50
+50 Defense vs. Misil
+150 Depensa
Ipakita ang Random na Kulay ng Aura


Ang Odium GrandCharm ni Natalya

Magdagdag ng available na 10 Stack

Recipe

 • Kaluluwa ni Natalya + Totem ni Natalya + Marka ni Natalya + Anino ni Natalya = Ang Odium Orb ni Natalya
 • Ang Odium Orb ni Natalya + Ohm Rune + Grand Charm Unique + Normal Orb = Ang Odium Grand Charm ni Natalya

+3 sa Assassin Skill Levels
0 – 1 sa Lahat ng Kasanayan
+ 100 – 350 Pinahusay na Pinsala // 5 – 20 % Element Damage (Apoy – Malamig – Banayad – Lason)
+350 Depensa
Lahat ng Paglaban +20 – 50
Nabawasan ang Pinsala ng 10 – 30%
Nabawasan ng 15 ang Magic Damage
Ipakita ang Random na Kulay ng Aura


M'avina's Battle Hymn GrandCharm

Magdagdag ng available na 10 Stack

Recipe

 • M'avina's Tenet + M'avina's True Sight + M'avina's Icy Clutch + M'avina's Embrace + M'avina's Caster = Ang Battle Hymn Orb ni M'avina
 • Ang Battle Hymn Orb ni M'avina+ Ohm Rune + Grand Charm Unique + Normal Orb = M'avina's Battle Hymn GrandCharm

+1 – 3 sa Mga Antas ng Kakayahan sa Amazon
+0 – 1 Lahat ng Kasanayan
+ 100 – 350 Pinahusay na Pinsala // 5 – 20 % Element Damage (Apoy – Malamig – Banayad – Lason)
+20 sa Lakas
+30 sa Dexterity
Lahat ng Paglaban +20 – 50
+100 Depensa
+100 sa Attack Rating
100% Mas Magandang Tsansang Makakuha ng Mga Magic Item
Ipakita ang Random na Kulay ng Aura

Walang kamatayang Hari GrandCharm

Magdagdag ng available na 10 Stack

Recipe

 • Ang Stone Crusher ng Immortal King + Ang Soul Cage ng Immortal King + Ang Kalooban ng Immortal King + Ang Forge ng Immortal King + Ang Detalye ng Immortal King = Walang kamatayang Haring Orb
 • Walang kamatayang Haring Orb + Ohm Rune + Grand Charm Unique + Normal Orb = Walang kamatayang Hari GrandCharm

+1 – 3 sa Barbarian Skill Levels
+0 – 1 Lahat ng Kasanayan
+ 100 – 350 Pinahusay na Pinsala // 5 – 20 % Magic Damage
+450 sa Attack Rating
150 sa Buhay
Lahat ng Paglaban +20 50
Nabawasan ng 10 ang Magic Damage
Ipakita ang Random na Kulay ng Aura


Ang Legacy GrandCharm ni Griswold

Magdagdag ng available na 10 Stack

Recipe

 • Pagtubos ni Griswold + Puso ni Griswold + Karangalan ni Griswold + Kagitingan ni Griswold = Ang Legacy Orb ni Griswold
 • Ang Legacy Orb ni Griswold + Ohm Rune + Grand Charm Unique + Normal Orb = Ang Legacy GrandCharm ni Griswold

+1 – 3 sa Paladin Skill Levels
+0 – 1 Lahat ng Kasanayan
+ 100 – 350 Pinahusay na Pinsala // 5 – 20 % Element Damage (Apoy – Malamig – Banayad – Magic)
+10 – 30% Faster Hit Recovery
+200 sa Attack Rating
+20 sa Lakas
+30 sa Dexterity
+150 sa Buhay
Lahat ng Paglaban +20 – 50
Ipakita ang Random na Kulay ng Aura

Kaugnay Mga post