MBBANK
  • Pangalan ng account: Bach Vu
  • Account number: 0964918575
  • Nilalaman: s21
  • Ang deposit rate ay 10,000 VND = 10,000 FGOLD
  • Kapag nagdeposito ng 110,000 VND = 115,500 FGOLD
  • Kapag nagdeposito ng 220,000 VND = 242,000 FGOLD
  • Kapag nagdeposito ng 550,000 VND = 632,500 FGOLD
  • Kapag nagdeposito ng 1,100,000 VND = 1,320,000 FGOLD

Pangalan lang ng account para mag-log in sa laro, hindi ang pangalan ng character. Ang isang halimbawang account ay s12 hongsochet  pagkatapos ay isulat ang nilalaman bilang s12 hongsochet Sige.

– S20 NAME na may SALVATION server
– S19 TENTK na may AZMODON server
– S17 NAME Sa LICHKING server

Ang pangalan ng TK ay ang iyong in-game login name.

After transfering, it takes about 5 minutes - 1 hour para ma-check at ma-activate ko para sa iyo. Pumunta lamang sa laro at pumili SHOPD2VN pagkatapos ay pindutin I-UPDATE ang FGOLD palagi.