ng administrator sa
Pigura

Si Paladin ay isang mandirigma na handang lumaban nang may pananampalataya bilang kanyang kalasag at ipaglaban ang pinaniniwalaan niyang tama. Ang kanyang katatagan ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagkaloob ang mga pagpapala sa kanyang mga kaibigan at katarungan sa kanyang mga kaaway. May mga tumatawag kay Paladin na isang zealot, ngunit kinikilala ng iba sa kanya ang kapangyarihan at kabutihan ng Liwanag.

PANGKALAHATANG-IDEYA NG PALADIN

KARAGDAGANG KASANAYAN

Maaari mong tingnan ang SKILL EXTRA na impormasyon ng mga character sa Skill Extras table sa seksyon ng skills ng character sa laro.

Para magamit ang SKILL EXTRA, dapat gamitin ng iyong character ang orihinal na LOD skill sa level 20. Awtomatikong lalabas ang SKILL EXTRA ayon sa level level.

  • Antas ng kasanayan 20 – 1 dagdag na kasanayan

Awtomatikong lalabas ang SKILL EXTRA kapag nilabanan mo ang mga halimaw ayon sa bilang ng mga pag-atake.

Ang mga kasanayan ay tumutunog kapag ang orihinal na kasanayan ay umabot sa isang antas

I-UPGRADE ANG MGA KASANAYANLEVEL SKILL PARA SA RESONANCE
Hampasin (*)Antas 20
Paghihiganti (*)Antas 20
Conversion (*)Antas 20

Kaugnay Mga post