MBBANK
  • Tên tài khoản: Bạch Vũ
  • Số tài khoản: 0964918575
  • Nội dung: s21 <Tài khoản trong game>
  • Tỉ lệ nạp là 10.000 VNĐ = 10.000 FGOLD
  • Khi nạp 110.000 VNĐ = 115.500 FGOLD
  • Khi nạp 220.000 VNĐ = 242.000 FGOLD
  • Khi nạp 550.000 VNĐ = 632.500 FGOLD
  • Khi nạp 1.100.000 VNĐ = 1.320.000 FGOLD

Tên tài khoản đăng nhập game thôi nhé, không phải tên nhân vật. Ví dụ tài khoản là s12 hongsochet  thì ghi phần nội dung là s12 hongsochet thôi nhé.

– S20 TÊNTK với máy chủ SALVATION
– S19 TÊNTK với máy chủ AZMODON
– S17 TÊNTK Với máy chủ LICHKING

TênTK là tên đăng nhập trong game của bạn.

Sau khi chuyển mất khoảng 5 phút – 1h để mình check và kích hoạt cho các bạn. Chỉ cần vào game chọn SHOPD2VN rồi ấn UPDATE FGOLD luôn nhé.