Build

Paladin Build – Paladin Hammer Build

bởi GMSuzug TRONG

Paladin Build – 1 kiểu build khá thông dụng cho PvM còn PvP thì cũng hơi bị khủng đấy nếu ai quen cách đánh nhé: HAMMERPALLY – Paladin dùng Blessed Hammer

Build

PALADIN BUILD | FOH PALLY – Fist of Heaven

bởi administrator TRONG

FOH là 1 skill đánh lightning damage và magic Damage ( magic damage thể hiện dưới dạng các holy bolt bắn ra cùng lúc với FOH và chỉ có tác dụng với undead monster thôi ) . Nhưng nó là 1 trong số vài skill hiếm hoi của Pally thuộc dạng caster , giúp bạn đỡ phải áp sát lại mà choảng với bọn monster or melee player .