Changelog

Changelog update 8.7.7 #2

bởi GMSuzug TRONG

Changelog update 8.7.7 #2
—-
Thông tin chung

– Orb Upgrade Unique

Thay đổi Option Orb : Tất cả Resistant trong bảng từ giờ sẽ thành All Resistant.
Unique Upgrade Orb Level 2 > Từ random class skill thành All Skill.
Unique Upgrade Orb Level 4 > Từ random class skill thành All Skill.

– Update Shop D2VN

Các tài khoản đã mua Cooper Quartz để roll orb, khi mua sẽ được hoàn 50% FGOLD từ đầu server đến ngày hôm nay. (Số lượng hoàn sẽ được tính bởi số lượng bạn đã mua từ trước – Chỉ áp dụng với những ai đã mua Orb trước ngày 13 tháng 6 2024)

Changelog

Changelog update 8.7.7

bởi GMSuzug TRONG

[Changelog 8.7.7]

Chỉnh sửa lại kỹ năng của Druid
– Fissure : (Áp dụng cho PvM PvP) – Tăng 15% Fire Damage gốc Skills
– Volcano: (Áp dụng cho PvM PvP) – Tăng 15% Fire Damage gốc Skills
– Moulten Bouder: (Áp dụng cho PvM PvP) – Tăng 15% Fire Damage gốc Skills

Chỉnh sửa lại kỹ năng của NECROMANCER
– Summon Nec nhận thêm sát thương từ người chơi. Ví dụ: mấy op -resist, hoặc op sát thương.
– Summon khi gây sát thương sẽ được bypass Immu Res từ Monster và Boss.

Nâng cấp phụ bản Wrath of the lich king
– Open ExQuest: Wrath of the Lich King vào lúc 10h PM tối nay (8 tháng 6, 2024)
– Chuyển đổi D2TI Charm thành Lich King’s Sword Charm

Changelog

Changelog update 8.7.6

bởi GMSuzug TRONG

[Bảo trì máy chủ]

– Thời gian: 14:30 (30 tháng 5 năm 2024)
– Thời gian bảo trì: 5 – 15 phút

Nội dung bảo trì

Làm lại kỹ năng của nhân vật Druid:
– Skill Tornado: Chuyển Damage từ Physical => Cold.
– Moulten Bouder: Tăng speed khi thi triển Skills. Giảm Delay Skills.
– Volcano: Giảm Delay Skills.
– Fissure: Giảm Delay Skills.
– Summon Druid: Cast Full Summon – (Áp dụng cho PvM).
– Armageddon: Tăng thời gian (Durantion) tồn tại Skills (Áp dụng cho PvM).
– Hurican: Tăng thời gian (Durantion) tồn tại Skills (Áp dụng cho PvM).
– Fury: Tăng tốc độ hit của Skills (Hit Frame).

Box Salvation: Có thể mở thêm Soul khi mở box.

Changelog

Changelog update 8.7.5

bởi GMSuzug TRONG

[Bảo trì máy chủ]

– Thời gian: 17:45 (26 tháng 5 năm 2024)
– Thời gian bảo trì: 30 – 60 phút

Nội dung bảo trì

– Update Jeweller Socket Item : Link
– Update Salvation Hard – Yêu cầu chuyển sinh 2.
– Update Summon không còn bất tử khi PvP.
– Update Event PvP (Theo dõi Fanpage).
– Update Set Charm Item có thể Reroll bằng Soul Stone.

Toàn bộ ITEM UPGRADE (2 socket) được nâng lên thành 3 socket

Player có thể gửi item lên chợ và gửi hỗ trợ thay đổi option socket lên fanpage từ 2 lên 3 sock.

Changelog

Changelog update 8.7.4

bởi administrator TRONG

[Bảo trì máy chủ]

– Thời gian: 17:00 (17 tháng 5 năm 2024)
– Thời gian bảo trì: 5 phút

Nội dung bảo trì

– Tách Orb
– Sửa lỗi Item Unique Upgrade bị mất Option -Res

Với những bạn đã ép nhưng bị mất Orb, vui lòng đẩy đồ lên chợ và gửi ID về cho fanpage để hỗ trợ làm lại Opt -Res đó.