bởi GMSuzug TRONG
Changelog Tin tức

Bảo trì máy chủ

 • Thời gian: 14:30 (30 tháng 5 năm 2024)
 • Thời gian bảo trì: 5 – 15 phút

Nội dung bảo trì

Làm lại kỹ năng của nhân vật Druid

 • Skill Tornado: Chuyển Damage từ Physical => Cold.
 • Moulten Bouder: Tăng speed khi thi triển Skills. Giảm Delay Skills.
 • Volcano: Giảm Delay Skills.
 • Fissure: Giảm Delay Skills.
 • Summon Druid: Cast Full Summon – (Áp dụng cho PvM).
 • Armageddon: Tăng thời gian (Durantion) tồn tại Skills (Áp dụng cho PvM).
 • Hurican: Tăng thời gian (Durantion) tồn tại Skills (Áp dụng cho PvM).
 • Fury: Tăng tốc độ hit của Skills (Hit Frame).

  Box Salvation: Có thể mở thêm Soul khi mở box.

   Có liên quan bài viết