bởi GMSuzug TRONG
Changelog Tin tức

BẢO TRÌ MÁY CHỦ

  • Thời gian: 14:30 (18 tháng 6 năm 2024)
  • Thời gian bảo trì: 5 – 15 phút

NỘI DUNG BẢO TRÌ

Thông tin chung

Làm mới cho Paladin:

Chiến binh Paladin giờ đây đã có thể ra trận rồi !!!!

Skills Up Blessed Hammer:

  • Giờ đây Hammer có thể AOE.
  • Video tham khảo:

Skills Up Fist of the Heaven:

  • Giảm Delay Skills xuống còn 0s.
  • Holy Bolt được chuyển thành Damage Lightning
  • Thêm Skills up mới cho Fist of the Heaven.
  • Video tham khảo:

Có liên quan bài viết