โดย GMSuzug ใน
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ข่าว

การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์

  • เวลา : 14:30 น. (18 มิถุนายน 2567)
  • เวลาบำรุงรักษา: 5 – 15 นาที

เนื้อหาการบำรุงรักษา

ข้อมูลทั่วไป

รีเฟรช ปาลาดิน:

นักรบ Paladin สามารถเข้าสู่การต่อสู้ได้แล้ว!!!!

ทักษะเพิ่มค้อนศักดิ์สิทธิ์:

  • ค้อนสามารถ AOE ได้แล้ว
  • วิดีโออ้างอิง:

ทักษะหมัดแห่งสวรรค์:

  • ลดทักษะการดีเลย์เป็น 0 วินาที
  • Holy Bolt ถูกแปลงเป็นสายฟ้าที่สร้างความเสียหาย
  • เพิ่มทักษะใหม่สำหรับ Fist of the Heaven
  • วิดีโออ้างอิง:

ที่เกี่ยวข้อง กระทู้