Vật Phẩm

Jeweller Socket Item

bởi GMSuzug TRONG

Để gia tăng giá trị của Items cũng như là tăng sức mạnh của người chơi, thì bây giờ chúng ta đã có Jeweller Socket Item để đục lỗ cho mọi item trên cơ thể (Đặc biệt là Ring và Amulet)

Vật Phẩm

Upgrade Charm Set Items Class

bởi administrator TRONG

Upgrade Charm Set Items Class, theo từng nhân vật sẽ có một loại charm riêng tăng sức mạnh tối đa cho nhân vật của bạn. Có thể Search Google Set Items Diablo 2 để tìm Items theo từng Class nhanh hơn nhé !​

Vật Phẩm

Roll Unique Upgraded

bởi administrator TRONG

Chức năng roll lại chỉ số cho vật phẩm Unique Upgraded, vật phẩm này sẽ giúp cho các bạn reset lại chỉ số của món đồ Unique Upgraded bạn vừa ép thay vì phải đi kiếm phôi ép lại.

Vật Phẩm

Unique Upgraded

bởi administrator TRONG

Item Upgraded là danh sách Item được custom thêm bởi D2VN nhằm tạo thêm luồng gió mới vào phiên bản gốc Diablo 2 LOD.

Vật Phẩm

Hướng dẫn Farm Rune dành cho Newbie

bởi administrator TRONG

Hướng dẫn Farm Rune dành cho Newbie. Với đặc thù Diablo 2 chơi online nói chung và chơi trong server D2TM nói riêng, thường chúng ta Solo Maps nên sẽ có mức Drop của Room theo Players X = 1 (tối đa là 8 Players).

Vật phẩm kho báu

Hellfire Torch Charm

bởi administrator TRONG

Ngọn đuốc Hellfire là một Bùa lớn độc đáo, là phần thưởng cho việc hoàn thành Sự kiện Pandemonium. Đối với người chơi diablo 2 lod nói chung không ai là không biết đến Uber quest.

Toàn bộ công thức ghép đồ Runewords (LOD)
Vật Phẩm

Runeword

bởi administrator TRONG

Cũng như đồ vàng, đồ xanh hay đồ trắng, Runewords là một loại đồ trong Diablo II. Tuy nhiên đồ này không thể đánh rớt ra từ quái mà phải ghép bằng cách đặt các viên rune vào trong các món đồ có lỗ.