bởi administrator TRONG
Vật Phẩm

Orb Upgrade Item Level

– Unique Upgrade Orb là phiên bản nâng cấp mới hơn và mạnh hơn so với Upgrade Items.
– Có tổng cộng 5 Level.
– Mỗi Unique Upgrade Orb Level chứa từ 1 – 2 Option.
– Khi sử dụng Unique Upgrade Orb Level 2 sẽ biến Item thành Rare.
– Khi sử dụng Unique Upgrade Orb Level 4 sẽ biến Item thành Perfect.
– Unique Upgrade Orb có thể sử dụng Copper Quartz để Roll ra Option mình muốn. (Mua ở Shop D2VN)

Công thức chung

Danh sách Unique Upgrade xem ở đây.

Unique Upgrade Orb Level 1 > x2 Unique Upgrade + Lo Rune + 2 Normal Orb

 • 0 – 1 All Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 1 2 3

Unique Upgrade Orb Level 2 > x4 Unique Upgrade + Sur Rune + 2 Magic Orb

 • 0 – 2 Random Class Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 1 2 3

Unique Upgrade Orb Level 3 > x6 Unique Upgrade + Ber Rune + 4 Magic Orb

 • 0 – 2 All Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 1 2 3

Unique Upgrade Orb Level 4 > x8 Unique 2 + Jah Rune + 2 Chaos Orb

 • 0 – 3 Random Class Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 4 5

Unique Upgrade Orb Level 5 > x10 Unique Upgrade + Cham Rune + 2 Unique Orb

 • 0 – 4 All Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 4 5

Cube : Tách Unique Upgrade Orb ra khỏi Items vẫn giữ nguyên chỉ số của Unique Upgrade Orb và Item :

 • Item chứa Orb + 2 Key 99 = Tách Orb

Cube : Tách Level của Unique Upgrade Orb và bị Random khi tách Unique Upgrade Orb :

 • Level 1 : Không có
 • Level 2 : Unique Upgrade Orb Level 2 + Key 99 = Unique Upgrade Orb Level 1 – 2 bị Random chỉ số
 • Level 3 : Unique Upgrade Orb Level 3 + x2 Key 99 = Unique Upgrade Orb Level 1 – 2 – 3 bị Random chỉ số
 • Level 4 : Unique Upgrade Orb Level 4 + x3 Key 99 = Unique Upgrade Orb Level 1 – 2 – 3 – 4 bị Random chỉ số
 • Level 5 : Unique Upgrade Orb Level 5 + x4 Key 99 = Unique Upgrade Orb Level 1 – 2 – 3 – 4 – 5 bị Random chỉ số

Bảng tham khảo Option của Upgrade Orb Level

Bảng Otp thêm cho Upgrade Orb Level 1 2 3Bảng Otp thêm cho Upgrade Orb Level 4 5
Add -3 – 20% Pierce Fire ResistantAdd -5 – 30% Pierce Fire Resistant
Add -3 – 20% Pierce Cold ResistantAdd -5 – 30% Pierce Cold Resistant
Add -3 – 20% Pierce Light ResistantAdd -5 – 30% Pierce Light Resistant
Add -3 – 20% Pierce Poison ResistantAdd -5 – 30% Pierce Poison Resistant
Add -3 – 20% Pierce Physical ResistantAdd -5 – 30% Pierce Physical Resistant
Add -3 – 20% Pierce Magic ResistantAdd -5 – 30% Pierce Magic Resistant
Add 3 – 20% Fire ResistantAdd 5 – 30% Fire Resistant
Add 3 – 20% Cold ResistantAdd 5 – 30% Cold Resistant
Add 3 – 20% Light ResistantAdd 5 – 30% Light Resistant
Add 3 – 20% Fire ResistantAdd 5 – 30% Fire Resistant
Add 3 – 20% Physical ResistantAdd 5 – 30% Physical Resistant
Add 3 – 20% Magic ResistantAdd 5 – 30% Magic Resistant
Add 3 – 20% HPAdd 3 – 30% HP
Add 3 – 20% ManaAdd 3 – 30% Mana

Hướng dẫn GHÉP và Bỏ vào Socket Item Unique Upgrade :

Orb Upgrade Unique :

 • Áp dụng công thức chung để tạo ra Orb Upgrade Unique.
 • Chuột phải Orb Level 1 và đập vào Orb Level 2 để nâng cấp. (Nếu bạn muốn thiệt thòi để chơi chay Level 2 thì không thành vấn đề).
 • Ngay sau khi ưng ý thì có thể bỏ thẳng vào Socket Unique Items.

Lưu ý :

 • Mỗi Item đều có tên riêng mỗi khi Cube 1 Unique Upgrade Orb.
 • Mỗi Item chỉ được sử dụng 1 Orb Upgrade Items.
 • Ngoài ra có thể tách được Orb Upgrade Unique từ Level 5 thành Level 4 3 2 1 và bị thay đổi hết chỉ số.
 • Tham khảo tiêu đề Công Thức Chung.

Hướng dẫn Roll Orb Upgrade Unique:

 • Lưu ý : Hiện Soul Stone để Roll Orb Upgrade đã đổi thành Copper Quartz nhé​
 • Video chỉ mang tính tham khảo.​

Có liên quan bài viết