bởi administrator TRONG
Changelog Tin tức

BẢO TRÌ MÁY CHỦ

 • Thời gian: 13:30 (3 tháng 7 năm 2024)
 • Thời gian bảo trì: 15 – 30 phút

NỘI DUNG BẢO TRÌ

Thông tin chung

 • Thêm máy chủ GS1 – Việt Nam – (Location Hà Nội)
 • Thêm máy chủ GS2 – Việt Nam – (Location Đà Nẵng)
 • Chỉnh sửa kỹ năng up của Paladin
  • Conversion: Giảm từ 5 hit xuống còn 3 hit
  • Fist of Heavens: Giảm từ 6 hit xuống còn 5 hit
  • Blessed Hammer: Giảm từ 5 hit xuống còn 4 hit
 • Chỉnh sửa kỹ năng của Amazon
  • Charged Strike: Giảm tỉ lệ miss từ 40% xuống còn 0%

Có liên quan bài viết