bởi administrator TRONG
Game System

Ngay phía dưới nút Nâng Stats ta sẽ thấy 1 ô Menu tính năng

Ngay sau khi mở lên sẽ có 1 bảng Menu đầy đủ từng tính năng

Tab General


 • Monster Life Bar : Hiển thị thanh máu của Quái.
 • Monster Name : Hiển thị Tên của Quái
 • Monster HP : Hiển thị Số máu của Quái
 • Players Life Bar : Hiển thị thanh máu của Player
 • Players Name : Hiển thị tên của Player
 • Buff/Debuff : Hiển thị Buff đang được Active lên Player
 • Draw Player : Tắt hiển thị trang bị của Player
 • Draw State Me : Tắt hiển thị State trên người của Player
 • Draw State Player : Tắt hiển thị State trên người chơi khác
 • Full Screen : Chế độ toàn màn hình
 • Lock Mouse : Khóa chuột trong Phạm vi của Game
 • Hide Announcement : Ẩn Thông Báo
 • CPU/FPS Fix : Dành riêng cho máy yếu nên bật để tối ưu hóa Game
 • Cache Memory : Sử dụng Ram Server để lưu trữ (Ưu tiên máy yếu)
 • Auto Pick Gold : Tự động nhặt vàng
 • Increase Frame Drawn : Làm mượt Frame nhân vật

Hot Key Settings​

Phím tắt của từng chức năng: (ví dụ : Bind phím J)

 • Transmute : Dùng để ghép đồ nhanh thay vì Click chuột
 • Gamble Refresh : Reset Gamble (Ví dụ: ở cửa hàng Gamble các bạn sẽ thấy nút Gamble Refresh được bind sẵn nút như hình. Thay vì click chuột chỉ cần bấm nút đã được Bind)
 • Trade Refresh : Reset Trade với Users khác (Thay vì dùng chuột gỡ từng món mình có thể bấm Refresh đã được Bind sẵn để gỡ sạch đồ, hoặc được gọi là tạo mới Trade).
 • View Socket Base : Hiển thị thông tin của Jewel hoặc Rune đã được gắn lên Items

Hot Keys Teleport

 • Draw Path: Đường vẽ tới Quest
 • Draw Destination: Đường vẽ tới Waypoint
 • CP to Cave: Đường vẽ tới hang động – temple….. bất kỳ gì là đường thứ 2 trong Maps
 • Display Messages : Hiển thị thông báo sử dụng Hot Keys Teleport
 • Next Tele : Điểm tới tiếp theo (Bind nút bất kỳ )​
 • Other Tele : Điểm tới Quest trong Map (Bind nút bất kỳ )​
 • Waypoint Tele : Điểm tới Waypoint của Map (Bind nút bất kỳ )​
 • Prev Tele : Điểm lùi của Map – Khi bạn cần Teleport lùi về Map trước đó (Bind nút bất kỳ )​

Draw Damage Settings

 • Display Damage : Hiển thị Damage.
 • Display Damage Avoid : Hiển thị Damage bị Miss (Avoid là né tránh).
 • Display Damage Fading : Hiển thị Damage bị ẩn.
 • Bên dưới bảng bao gồm Damage của mọi yếu tố để chỉnh màu cho dễ phân biệt

Auto : Hệ thống Auto được tích hợp trên Game

 • Hệ thống Summon : Khi tích vào 1 khi Summon chết sẽ tự động Recast (tự động đổi Skills và Cast).
 • Hệ thống Buff : Ngay sau khi hết các Buff của Char Barbarian sẽ tự động Recast lại.

Map Hack: Chức năng của Tools Hack Map được tích hợp vào Game

 • Perm Show Life/Mana: Hiển thị Số máu và năng lượng.
 • Show Exp Toggle: Hiển thị số kinh nghiệm lên cấp bạn đang có và mốc tiếp theo.
 • Show Ping Toggle: Hiển thị Ping bạn đang có (Hiển thị ở Bình Mana của mình)
 • Skip Quest Message: Tua nhanh hội thoại của Nhiệm vụ:
 • Socket Protect Toggle: Đang phát triển thêm
 • Out of town select: Đang phát triển thêm
 • Player Level Toggle: Hiển thị Level người chơi
 • Player Distance Toggle: Hiển thị khoảng cách người chơi
 • Player HP Percent Toggle: Hiển thị % máu người chơi
 • View Equipment Key: Đang phát triển thêm
 • Monster Level Toggle: Hiển thị Level của Monster
 • Monster Resists Toggle: Hiển thị Kháng nguyên tố của Monster
 • Monster ID Toggle: Hiển thị ID của Monster
 • Monster Distance Toggle: Hiển thị khoảng cách của Monster
 • Monster HP Percent Toggle: Hiển thị % HP của Monster

Có liên quan bài viết