bởi administrator TRONG
Game System

Nếu các bạn từng chơi các game như VLTK MU thì sẽ biết. Để tăng thêm trải nghiệm và có nhiều content hơn mỗi mùa D2VN sẽ đem thêm một lần chuyển sinh để tăng thêm sức mạnh có thể đi những phụ bản tiếp theo của game.

Điều khiện để chuyển sinh:

  • Nhân vật của bạn phải đat level 99
  • Nhân vật của bạn phải có 15.000 SOUL để mua
  • Vào bảng C > Ấn Reset Level để thực hiện chuyển sinh
  • Để kiếm soul các bạn có thể sử dụng chế độ AFK Soul hoặc tham gia event ( SOUL EXCHANGE )

Phần thưởng khi chuyển sinh:

  • Reset toàn bộ quest và Waypoint.
  • Reset về level 1.
  • + 200 Life + 2 Skills Points khi bắt đầu.
  • Có thể tham gia phụ bản mới có nhiều vật thưởng và vật phẩm hay hơn.

Có liên quan bài viết