Toàn bộ công thức ghép đồ Runewords (LOD)
bởi administrator TRONG
Vật Phẩm

Đồ Runewords là một loại trang bị rất mạnh ở cùng cấp độ trong Diablo II, nhưng bạn đã biết công thức ghép ra chúng?

Runewords là gì?

Cũng như đồ vàng, đồ xanh hay đồ trắng, Runewords là một loại đồ trong Diablo II. Tuy nhiên đồ này không thể đánh rớt ra từ quái mà phải ghép bằng cách đặt các viên rune vào trong các món đồ có lỗ.

Làm thế nào để tạo ra Runeword ???

Để tạo ra Runeword, ta có 2 cách, cả 2 cách này đều khá giống nhau và chỉ khác nhau chút xíu

 • Cách 1: Xác định Runeword mình định làm, tìm hiểu thành phần của Runeword. (LIST RUNEWORD)
  + Tìm các thành phần cần có : VD : cần làm Runeword Call To Arm
  cần có 1 thanh kiếm (sword ) với 5 Socket bằng cách kill quái vật, cần 5 rune gồm Amn ,Ral ,Mal ,Ist ,Ohm …
  + việc cuối cùng cần làm là nhét rune vào thanh kiếm kia theo đúng công thức, thế là xong.
 • Cách 2: thay vì chạy đi kill quái vật để nhặt đồ Socket, ta hãy sử dụng mánh với Hordralic Cube.
  • 1 Tal Rune + 1 Thul Rune + 1 Perfect Topaz + Normal Body Armor = Socketed Body Armor
   ( Số lỗ trong armor là ngẫu nhiên và chưa xác định , đồ low-quanlity ,superior không có tác dụng với cách này. Đồ phải là Normal và chưa có lỗ )
  • 1 Ral Rune + 1 Thul Rune + 1 Perfect Sapphire + Normal Helm = Socketed Helm of same type ( tính chất như trên)
  • 1 Tal Rune + 1 Amn Rune + 1 Perfect Ruby + Normal Shield = Socketed Shield of same type (tính chất như trên)
  • 1 Ral Rune + 1 Amn Rune + 1 Perfect Amethyst + Normal Weapon = Socketed Weapon of same type (tính chất như trên)

Quy tắc về lỗ: Runewords chỉ được kích hoạt khi khảm đúng số rune vào đúng số lỗ theo đúng thứ tự. Nghĩa là đồ có 4 lỗ thì không thể khảm được loại Runewords 3 lỗ.

Quy tắc về đồ: tùy từng loại Runewords mà sẽ có yêu cầu cụ thể về đồ như kiếm, khiên, áo, mũ… Ngoài ra, Runewords chỉ được kích hoạt với đồ xám (Non-Magical Items) chất lượng Normal, Exceptional, Elite, Low Quality, Superior hoặc Ethereal.

Quy tắc về thứ tự: thứ tự của rune khảm vào trong đồ phải chính xác từ trái qua phải theo bảng dưới đây.

Danh sách Runeword

(mẹo tìm kiếm: sử dụng Ctrl+F và gõ tên trang bị hoặc level để tìm Runewords phù hợp với tình trạng nhân vật của bạn hiện tại)

Tên Runeword Chỉ số cộng thêm
Ancient’s Pledge
Ral + Ort + Tal
3 lỗ
Shield
Yêu cầu level 21
+50% Enhanced Defense
Cold Resist +43%
Fire Resist +48%
Lightning Resist +48%
Poison Resist +48%
10% Damage Goes To Mana
Beast
Ber + Tir + Um + Mal + Lum
5 lỗ
Axes/Hammers/Scepters
Yêu cầu level 63
Level 9 Fanaticism Aura When Equipped
+40% Increased Attack Speed
+240-270% Enhanced Damage
20% Chance of Crushing Blow
25% Chance of Open Wounds
+3 To Werebear
+3 To Lycanthropy
Prevent Monster Heal
+25-40 To Strength
+10 To Energy
+2 To Mana After Each Kill
Level 13 Summon Grizzly (5 Charges)
Black
Thul + Io + Nef
3 lỗ
Clubs/Hammers/Maces
Yêu cầu level 35
+120% Enhanced Damage
40% Chance Of Crushing Blow
+200 To Attack Rating
Adds 3-14 Cold Damage – Cold Duration 3 Seconds
+10 To Vitality
15% Increased Attack Speed
Knockback
Magic Damage Reduced By 2
Level 4 Corpse Explosion (12 Charges)
Bone
Sol + Um + Um
3 lỗ
Áo giáp (Necromancer)
Yêu cầu level 47
15% Chance To Cast level 10 Bone Armor When Struck
15% Chance To Cast level 10 Bone Spear On Striking
+2 To Necromancer Skill Levels
+100-150 To Mana
All Resistances +30
Damage Reduced By 7
Bramble
Ral + Ohm + Sur + Eth
4 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level 61
Level 15-21 Thorns Aura When Equipped
+50% Faster Hit Recovery
+25-50% To Poison Skill Damage
+300 Defense
Increase Maximum Mana 5%
Regenerate Mana 15%
+5% To Maximum Cold Resist
Fire Resist +30%
Poison Resist +100%
+13 Life After Each Kill
Level 13 Spirit of Barbs (33 Charges)
Breath of the Dying
Vex + Hel + El + Eld + Zod + Eth
6 lỗ
Tất cả các loại vũ khí
Yêu cầu level 69
50% Chance To Cast Level 20 Poison Nova When You Kill An Enemy
Indestructible
+60% Increased Attack Speed
+350-400% Enhanced Damage
+200% Damage To Undead
-25% Target Defense
+50 To Attack Rating
+50 To Attack Rating Against Undead
7% Mana Stolen Per Hit
12-15% Life Stolen Per Hit
Prevent Monster Heal
+30 To All Attributes
+1 To Light Radius
Requirements -20%
Call to Arms
Amn + Ral + Mal + Ist + Ohm
5 lỗ
Tất cả các loại vũ khí
Yêu cầu level 57
+1 To All Skills
+40% Increased Attack Speed
+250-290% Enhanced Damage
Adds 5-30 Fire Damage
7% Life Stolen Per Hit
+2-6 To Battle Command
+1-6 To Battle Orders
+1-4 To Battle Cry
Prevent Monster Heal
Replenish Life +12
30% Better Chance of Getting Magic Items
Chains of Honor
Dol + Um + Ber + Ist
4 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level 63
+2 To All Skills
+200% Damage To Demons
+100% Damage To Undead
8% Life Stolen Per Hit
+70% Enhanced Defense
+20 To Strength
Replenish Life +7
All Resistances +65
Damage Reduced By 8%
25% Better Chance of Getting Magic Items
Chaos
Fal + Ohm + Um
3 lỗ
Claws
Yêu cầu level 57
9% Chance To Cast Level 11 Frozen Orb On Striking
11% Chance To Cast Level 9 Charged Bolt On Striking
+35% Increased Attack Speed
+290-340% Enhanced Damage
Adds 216-471 Magic Damage
25% Chance of Open Wounds
+1 To Whirlwind
+10 To Strength
+15 Life After Each Demon Kill
Crescent Moon
Shael + Um + Tir
3 lỗ
Axes/Swords/Polearms
Yêu cầu level 47
10% Chance To Cast Level 17 Chain Lightning On Striking
7% Chance To Cast Level 13 Static Field On Striking
+20% Increased Attack Speed
+180-220% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
-35% To Enemy Lightning Resistance
25% Chance of Open Wounds
+9-11 Magic Absorb
+2 To Mana After Each Kill
Level 18 Summon Spirit Wolf (30 Charges)
Delirium
Lem + Ist + Io
3 lỗ
Helms
Yêu cầu level 51
1% Chance To Cast Level 50 Delirium (morph) When Struck
6% Chance To Cast Level 14 Mind Blast When Struck
14% Chance To Cast Level 13 Terror When Struck
11% Chance To Cast Level 18 Confuse On Striking
+2 To All Skills
+261 Defense
+10 To Vitality
50% Extra Gold From Monsters
25% Better Chance of Getting Magic Items
Level 17 Attract (60 Charges)
Doom
Hel + Ohm + Um + Lo + Cham
5 lỗ
Axes/Hammers/Polearms
Yêu cầu level 67
5% Chance To Cast Level 18 Volcano On Striking
Level 12 Holy Freeze Aura When Equipped
+2 To All Skills
+45% Increased Attack Speed
+330-370% Enhanced Damage
-(40-60)% To Enemy Cold Resistance
20% Deadly Strike
25% Chance of Open Wounds
Prevent Monster Heal
Freezes Target +3
Requirements -20%
Duress
Shael + Um + Thul
3 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level47
+40% Faster Hit Recovery
+10-20% Enhanced Damage
Adds 37-133 Cold Damage 2 sec. Duration (Normal)
15% Chance of Crushing Blow
33% Chance of Open Wounds
+150-200% Enhanced Defense
-20% Slower Stamina Drain
Cold Resist +45%
Lightning Resist +15%
Fire Resist +15%
Poison Resist +15%
Enigma
Jah + Ith + Ber
3 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level 65
+2 To All Skills
+45% Faster Run/Walk
+1 To Teleport
+750-775 Defense
+ (0.75 Per Character Level) +0-74 To Strength (Based On Character Level)
Increase Maximum Life 5%
Damage Reduced By 8%
+14 Life After Each Kill
15% Damage Taken Goes To Mana
+ (1 Per Character Level) +1-99% Better Chance of Getting Magic Items (Based On Character Level)
Enlightenment
Pul + Ral + Sol
3 lỗ
Áo giáp (Sorceress)
Yêu cầu level 45
5% Chance To Cast Level 15 Blaze When Struck
5% Chance To Cast level 15 Fire Ball On Striking
+2 To Sorceress Skill Levels
+1 To Warmth
+30% Enhanced Defense
Fire Resist +30%
Damage Reduced By 7
Eternity
Amn + Ber + Ist + Sol + Sur
5 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 63
Indestructible
+260-310% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
7% Life Stolen Per Hit
20% Chance of Crushing Blow
Hit Blinds Target
Slows Target By 33%
Regenerate Mana 16%
Replenish Life +16
Cannot Be Frozen
30% Better Chance Of Getting Magic Items
Level 8 Revive (88 Charges)
Exile
Vex + Ohm + Ist + Dol
4 lỗ
Paladin Shields
Yêu cầu level 57
15% Chance To Cast Level 5 Life Tap On Striking
Level 13-16 Defiance Aura When Equipped
+2 To Offensive Auras (Paladin Only)
+30% Faster Block Rate
Freezes Target
+220-260% Enhanced Defense
Replenish Life +7
+5% To Maximum Cold Resist
+5% To Maximum Fire Resist
25% Better Chance Of Getting Magic Items
Repairs 1 Durability in 4 Seconds
Famine
Fal + Ohm + Ort + Jah
4 lỗ
Axes/Hammers
Yêu cầu level 65
+30% Increased Attack Speed
+320-370% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
Adds 180-200 Magic Damage
Adds 50-200 Fire Damage
Adds 51-250 Lightning Damage
Adds 50-200 Cold Damage
12% Life Stolen Per Hit
Prevent Monster Heal
+10 To Strength
Fury
Jah + Gul + Eth
3 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 65
+209% Enhanced Damage
40% Increased Attack Speed
Prevent Monster Heal
66% Chance Of Open Wounds
33% Deadly Strike
Ignore Target’s Defense
-25% Target Defense
20% Bonus To Attack Rating
6% Life Stolen Per Hit
+5 To Frenzy (Barbarian Only)
Gloom
Fal + Um + Pul
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level47
15% Chance To Cast Level 3 Dim Vision When Struck
+10% Faster Hit Recovery
+200-260% Enhanced Defense
+10 To Strength
All Resistances +45
Half Freeze Duration
5% Damage Taken Goes To Mana
-3 To Light Radius
Hand of Justice
Sur + Cham + Amn + Lo
4 lỗ
Weapons
Yêu cầu level 67
100% Chance To Cast Level 36 Blaze When You Level-Up
100% Chance To Cast Level 48 Meteor When You Die
Level 16 Holy Fire Aura When Equipped
+33% Increased Attack Speed
+280-330% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
7% Life Stolen Per Hit
-20% To Enemy Fire Resistance
20% Deadly Strike
Hit Blinds Target
Freezes Target +3
Heart of the Oak
Ko + Vex + Pul + Thul
4 lỗ
Staves/Maces
Yêu cầu level 55
+3 To All Skills
+40% Faster Cast Rate
+75% Damage To Demons
+100 To Attack Rating Against Demons
Adds 3-14 Cold Damage, 3 sec. Duration (Normal)
7% Mana Stolen Per Hit
+10 To Dexterity
Replenish Life +20
Increase Maximum Mana 15%
All Resistances +30-40
Level 4 Oak Sage (25 Charges)
Level 14 Raven (60 Charges)
Holy Thunder
Eth + Ral + Ort + Tal
4 lỗ
Scepters
Yêu cầu level 21
+60% Enhanced Damage
-25% Target Defense
Adds 5-30 Fire Damage
Adds 21-110 Lightning Damage
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
+10 To Maximum Damage
Lightning Resistance +60%
+5 To Maximum Lightning Resistance
+3 To Holy Shock (Paladin Only)
Level 7 Chain Lightning (60 Charges)
Honor
Amn + El + Ith + Tir + Sol
5 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 27
+160% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
+9 To Maximum Damage
25% Deadly Strike
+250 To Attack Rating
+1 to All Skills
7% Life Stolen Per Hit
Replenish Life +10
+10 To Strength
+1 To Light Radius
+2 To Mana After Each Kill
King’s Grace
Amn + Ral + Thul
3 lỗ
Swords/Scepters
Yêu cầu level 25
+100% Enhanced Damage
+100% Damage To Demons
+50% Damage To Undead
Adds 5-30 Fire Damage
Adds 3-14 Cold Damage – 3 Second Duration
+150 To Attack Rating
+100 To Attack Rating Against Demons
+100 To Attack Rating Against Undead
7% Life Stolen Per Hit
Kingslayer
Mal + Um + Gul + Fal
4 lỗ
Axes/Swords
Yêu cầu level 53
+30% Increased Attack Speed
+230-270% Enhanced Damage
-25% Target Defense
20% Bonus To Attack Rating
33% Chance of Crushing Blow
50% Chance of Open Wounds
+1 To Vengeance
Prevent Monster Heal
+10 To Strength
40% Extra Gold From Monsters
Leaf
Tir + Ral
2 lỗ
Staves
Yêu cầu level 19
Adds 5-30 Fire Damage
+3 To Fire Skills
+3 To Fire Bolt (Sorceress Only)
+3 To Inferno (Sorceress Only)
+3 To Warmth (Sorceress Only)
+2 To Mana After Each Kill
+ (2 Per Character Level) +2-198 To Defense (Based On Character Level)
Cold Resist +33%
Lionheart
Hel + Lum + Fal
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 41
+20% Enhanced Damage
Requirements -15%
+25 To Strength
+10 To Energy
+20 To Vitality
+15 To Dexterity
+50 To Life
All Resistances +30
Lore
Ort + Sol
2 lỗ
Helms
Yêu cầu level 27
+1 To All Skill Levels
+10 To Energy
+2 To Mana After Each Kill
Lightning Resist +30%
Damage Reduced By 7
+2 To Light Radius
Malice
Ith + El + Eth
3 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 15
+33% Enhanced Damage
+9 To Maximum Damage
100% Chance Of Open Wounds
-25% Target Defense
-100 To Monster Defense Per Hit
Prevent Monster Heal
+50 To Attack Rating
Drain Life -5
Melody
Shael + Ko + Nef
3 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu 39
+50% Enhanced Damage
+300% Damage To Undead
+3 To Bow and Crossbow Skills (Amazon Only)
+3 To Critical Strike (Amazon Only)
+3 To Dodge (Amazon Only)
+3 To Slow Missiles (Amazon Only)
20% Increased Attack Speed
+10 To Dexterity
Knockback
Memory
Lum + Io + Sol + Eth
4 lỗ
Staves
Yêu cầu level 37
+3 to Sorceress Skill Levels
33% Faster Cast Rate
Increase Maximum Mana 20%
+3 Energy Shield (Sorceress Only)
+2 Static Field (Sorceress Only)
+10 To Energy
+10 To Vitality
+9 To Minimum Damage
-25% Target Defense
Magic Damage Reduced By 7
+50% Enhanced Defense
Myth
Hel + Amn + Nef
3 lỗ
Body Armor (Barbarian)
Yêu cầu level Lv. 25
3% Chance To Cast Level 1 Howl When Struck
10% Chance To Cast Level 1 Taunt On Striking
+2 To Barbarian Skill Levels
+30 Defense Vs. Missile
Replenish Life +10
Attacker Takes Damage of 14
Requirements -15%
Nadir
Nef + Tir
2 lỗ
Helms
Yêu cầu level 13
+50% Enhanced Defense
+10 Defense
+30 Defense vs. Missile
Level 13 Cloak of Shadows (9 Charges)
+2 To Mana After Each Kill
+5 To Strength
-33% Extra Gold From Monsters
-3 To Light Radius
Passion
Dol + Ort + Eld + Lem
4 lỗ
Yêu cầu level 43
+25% Increased Attack Speed
+160-210% Enhanced Damage
50-80% Bonus To Attack Rating
+75% Damage To Undead
+50 To Attack Rating Against Undead
Adds 1-50 Lightning Damage
+1 To Berserk
+1 To Zeal
Hit Blinds Target +10
Hit Causes Monster To Flee 25%
75% Extra Gold From Monsters
Level 3 Heart of Wolverine (12 Charges)
Peace
Shael + Thul + Amn
3 lỗ
Body Armor (Amazon)
Yêu cầu level 29
4 % Chance To Cast Level 5 Slow Missiles When Struck
2% Chance To Cast level 15 Valkyrie On Striking
+2 To Amazon Skill Levels
+20% Faster Hit Recovery
+2 To Critical Strike
Cold Resist +30%
Attacker Takes Damage of 14
Prudence
Mal + Tir
2 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 49
+25% Faster Hit Recovery
+140-170% Enhanced Defense
All Resistances +25-35
Damage Reduced by 3
Magic Damage Reduced by 17
+2 To Mana After Each Kill
+1 To Light Radius
Repairs Durability 1 In 4 Seconds
Radiance
Nef + Sol + Ith
3 lỗ
Helms
Yêu cầu level 27
+75% Enhanced Defense
+30 Defense Vs. Missile
+10 To Energy
+10 To Vitality
15% Damage Goes To Mana
Magic Damage Reduced By 3
+33 To Mana
Damage Reduced By 7
+5 To Light Radius
Rain
Ort + Mal + Ith
3 lỗ
Body Armor (Druid)
Yêu cầu level 49
5% Chance To Cast Level 15 Cyclone Armor When Struck
5% Chance To Cast Level 15 Twister On Striking
+2 To Druid Skills
+100-150 To Mana
Lightning Resist +30%
Magic Damage Reduced By 7
15% Damage Taken Goes to Mana
Rhyme
Shael + Eth
2 lỗ
Shields
Yêu cầu level 29
20% Increased Chance of Blocking
40% Faster Block Rate
All Resistances +25
Regenerate Mana 15%
Cannot Be Frozen
50% Extra Gold From Monsters
25% Better Chance Of Getting Magic Items
Sanctuary
Ko + Ko + Mal
3 lỗ
Shields
Yêu cầu level 49
+20% Faster Hit Recovery
+20% Faster Block Rate
20% Increased Chance of Blocking
+130-160% Enhanced Defense
+250 Defense vs. Missile
+20 To Dexterity
All Resistances +50-70
Magic Damage Reduced By 7
Level 12 Slow Missiles (60 Charges)
Silence
Dol + Eld + Hel + Ist + Tir + Vex
6 lỗ
Weapons
Yêu cầu level 55
200% Enhanced Damage
+75% Damage To Undead
Requirements -20%
20% Increased Attack Speed
+50 To Attack Rating Against Undead
+2 To All Skills
All Resistances +75
20% Faster Hit Recovery
11% Mana Stolen Per Hit
Hit Causes Monster To Flee 25%
Hit Blinds Target +33
+2 To Mana After Each Kill
30% Better Chance Of Getting Magic Items
Smoke
Nef + Lum
2 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 37
+75% Enhanced Defense
+280 Defense Vs. Missile
All Resistances +50
20% Faster Hit Recovery
Level 6 Weaken (18 Charges)
+10 To Energy
-1 To Light Radius
Splendor
Eth + Lum
2 lỗ
Shields
Yêu cầu level 37
+1 To All Skills
+10% Faster Cast Rate
+20% Faster Block Rate
+60-100% Enhanced Defense
+10 To Energy
Regenerate Mana 15%
50% Extra Gold From Monsters
20% Better Chance of Getting Magic Items
+3 To Light Radius
Stealth
Tal + Eth
2 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 17
Magic Damage Reduced By 3
+6 To Dexterity
+15 To Maximum Stamina
Poison Resist +30%
Regenerate Mana 15%
25% Faster Run/Walk
25% Faster Cast Rate
25% Faster Hit Recovery
Steel
Tir + El
2 lỗ
Axes/Maces/Swords
Yêu cầu level 13
+ 20% Enhanced Damage
+3 To Minimum Damage
+3 To Maximum Damage
+50 To Attack Rating
50% Chance Of Open Wounds
25% Increased Attack Speed
+2 To Mana After Each Kill
+1 To Light Radius
Strength
Amn + Tir
2 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 25
35 % Enhanced Damage
25% Chance Of Crushing Blow
7% Life Stolen Per Hit
+2 To Mana After Each Kill
+20 To Strength
+10 To Vitality
Stone
Shael + Um + Pul + Lum
4 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 47
+ 60% Faster Hit Recovery
+250-290% Enhanced Defense (varies)
+300 Defense Vs. Missile
+16 To Strength
+16 To Vitality
+10 To Energy
All Resistances +15
Level 16 Molten Boulder (80 Charges)
Level 16 Clay Golem (16 Charges)
Treachery
Shael + Thul + Lem
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 43
5% Chance To Cast Level 15 Fade When Struck
25% Chance To Cast level 15 Venom On Striking
+2 To Assassin Skills
+45% Increased Attack Speed
+20% Faster Hit Recovery
Cold Resist +30%
50% Extra Gold From Monsters
Venom
Tal + Dol + Mal
3 lỗ
Weapons
Yêu cầu level 49
Hit Causes Monster To Flee 25%
Prevent Monster Heal
Ignore Target’s Defense
7% Mana Stolen Per Hit
Level 15 Poison Explosion (27 Charges)
Level 13 Poison Nova (11 Charges)
+273 Poison Damage Over 6 seconds
Wealth
Lem + Ko + Tir
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 43
300% Extra Gold From Monsters
100% Better Chance Of Getting Magic Items
+2 To Mana After Each Kill
+10 To Dexterity
White
Dol + Io
2 lỗ
Wand
Yêu cầu level 35
Hit Causes Monster To Flee 25%
+10 To Vitality
+3 To Poison And Bone Skills (Necromancer Only)
+3 To Bone Armor (Necromancer Only)
+2 To Bone Spear (Necromancer Only)
+4 To Skeleton Mastery (Necromancer Only)
Magic Damage Reduced By 4
20% Faster Cast Rate
+13 To Mana
Wind
Sur + El
2 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 61
10% Chance To Cast Level 9 Tornado On Striking
+20% Faster Run/Walk
+40% Increased Attack Speed
+15% Faster Hit Recovery
+120-160% Enhanced Damage
-50% Target Defense
+50 To Attack Rating
Hit Blinds Target
+1 To Light Radius
Level 13 Twister (127 Charges)
Zephyr
Ort + Eth
2 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 21
+33% Enhanced Damage
+66 To Attack Rating
Adds 1-50 Lightning Damage
-25% Target Defense
+25 Defense
25% Faster Run/Walk
25% Increased Attack Speed
7% Chance To Cast Level 1 Twister When Struck
Brand
Jah + Lo + Mal + Gul
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 65
+35% Chance To Cast Level 14 Amplify Damage When Struck
100% Chance To Cast Level 18 Bone Spear On Striking
+260-340% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
20% Bonus to Attack Rating
+280-330% Damage To Demons
20% Deadly Strike
Prevent Monster Heal
Knockback
Fires Explosive Arrows or Bolts (15)
Death
Hel + El + Vex + Ort + Gul
5 lỗ
Axes/Swords
Yêu cầu level 55
100% Chance To Cast Level 44 Chain Lightning When You Die
25% Chance To Cast Level 18 Glacial Spike On Attack
Indestructible
+300-385% Enhanced Damage
20% Bonus To Attack Rating
+50 To Attack Rating
Adds 1-50 Lightning Damage
7% Mana Stolen Per Hit
50% Chance of Crushing Blow
+(0.5 per Character Level) 0.5-49.5% Deadly Strike(Based on Character Level)
+1 To Light Radius
Level 22 Blood Golem (15 Charges)
Requirements -20%
Destruction
Vex + Lo + Ber + Jah + Ko
5 lỗ
Polearms/Swords
Yêu cầu level 65
23% Chance To Cast Level 12 Volcano On Striking
5% Chance To Cast Level 23 Molten Boulder On Striking
100% Chance To Cast level 45 Meteor When You Die
15% Chance To Cast Level 22 Nova On Attack
+350% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
Adds 100-180 Magic Damage
7% Mana Stolen Per Hit
20% Chance Of Crushing Blow
20% Deadly Strike
Prevent Monster Heal
+10 To Dexterity
Dragon
Sur + Lo + Sol
3 lỗ
Body Armor/ Shields
Yêu cầu level 61
20% Chance to Cast Level 18 Venom When Struck
12% Chance To Cast Level 15 Hydra On Striking
Level 14 Holy Fire Aura When Equipped
+360 Defense
+230 Defense Vs. Missile
+3-5 To All Attributes
+0.375-37.125 To Strength (Based on Character Level)
Increase Maximum Mana 5% (Armor Only)
+50 To Mana (Shields Only)
+5% To Maximum Lightning Resist
Damage Reduced by 7
Dream
Io + Jah + Pul
3 lỗ
Helms/ Shields
Yêu cầu level 65
10% Chance To Cast Level 15 Confuse When Struck
Level 15 Holy Shock Aura When Equipped
+20-30% Faster Hit Recovery
+30% Enhanced Defense
+150-220 Defense
+10 To Vitality
Increase Maximum Life 5% (Helms Only)
+50 To Life (Shields Only)
+0.625-61.875 To Mana (Based On Character Level)
All Resistances +5-20
12-25% Better Chance of Getting Magic Items
Edge
Tir + Tal + Amn
3 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 25
Level 15 Thorns Aura When Equipped
+35% Increased Attack Speed
+320-380% Damage To Demons
+280% Damage To Undead
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
7% Life Stolen Per Hit
Prevent Monster Heal
+5-10 To All Attributes
+2 To Mana After Each Kill
Reduces All Vendor Prices 15%
Faith
Ohm + Jah + Lem + Eld
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 65
Level 12-15 Fanaticism Aura When Equipped
+1-2 To All Skills
+330% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
300% Bonus To Attack Rating
+75% Damage To Undead
+50 To Attack Rating Against Undead
+120 Fire Damage
All Resistances +15
10% Reanimate As: Returned
75% Extra Gold From Monsters
Fortitude
El + Sol + Dol + Lo
4 lỗ
Weapons/Body Armor
Yêu cầu level 59
(Weapons)
20% Chance To Cast Level 15 Chilling Armor when Struck
+25% Faster Cast Rate
+300% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
+50 To Attack Rating
20% Deadly Strike
Hit Causes Monster To Flee 25%
+200% Enhanced Defense
+X To Life (Based on Character Level)
All Resistances +25-30
12% Damage Taken Goes To Mana
+1 To Light Radius(Body Armor)
20% Chance To Cast Level 15 Chilling Armor when Struck
+25% Faster Cast Rate
+300% Enhanced Damage
+200% Enhanced Defense
+15 Defense
+X To Life (Based on Character Level)
Replenish Life +7
+5% To Maximum Lightning Resist
All Resistances +25-30
Damage Reduced By 7
12% Damage Taken Goes To Mana
+1 To Light Radius
Grief
Eth + Tir + Lo + Mal + Ral
5 lỗ
Axes/Swords
Yêu cầu level 59
35% Chance To Cast Level 15 Venom On Striking
+30-40% Increased Attack Speed
Damage +340-400
Ignore Target’s Defense
-25% Target Defense
+(1.875 per character level) 1.875-185.625% Damage To Demons (Based on Character Level)
Adds 5-30 Fire Damage
-20-25% To Enemy Poison Resistance
20% Deadly Strike
Prevent Monster Heal
+2 To Mana After Each Kill
+10-15 Life After Each Kill
Harmony
Tir + Ith + Sol + Ko
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 39
Level 10 Vigor Aura When Equipped
+200-275% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
+9 To Maximum Damage
Adds 55-160 Lightning Damage
Adds 55-160 Fire Damage
Adds 55-160 Cold Damage
+2-6 To Valkyrie
+10 To Dexterity
Regenerate Mana 20%
+2 To Mana After Each Kill
+2 To Light Radius
Level 20 Revive (25 Charges)
Ice
Amn + Shael + Jah + Lo
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 65
100% Chance To Cast Level 40 Blizzard When You Level-up
25% Chance To Cast Level 22 Frost Nova On Striking
Level 18 Holy Freeze Aura When Equipped
+20% Increased Attack Speed
+140-210% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
+25-30% To Cold Skill Damage
-20% To Enemy Cold Resistance
7% Life Stolen Per Hit
20% Deadly Strike
3.125-309.375 Extra Gold From Monsters (Based on Character Level)
Infinity
Ber + Mal + Ber + Ist
4 lỗ
Polearms
Yêu cầu level 63
50 % Chance To Cast Level 20 Chain Lightning When You Kill An Enemy
Level 12 Conviction Aura When Equipped
+35% Faster Run/Walk
+255-325% Enhanced Damage
-(45-55)% To Enemy Lightning Resistance
40% Chance of Crushing Blow
Prevent Monster Heal
0.5-49.5 To Vitality (Based on Character Level)
30% Better Chance of Getting Magic Items
Level 21 Cyclone Armor (30 Charges)
Insight
Ral + Tir + Tal + Sol
4 lỗ
Polearms/Staves
Yêu cầu level 27
+ Level 12-17 Meditation Aura When Equipped
+35% Faster Cast Rate
+200-260% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
180-250% Bonus to Attack Rating
Adds 5-30 Fire Damage
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
+1-6 To Critical Strike
+5 To All Attributes
+2 To Mana After Each Kill
23% Better Chance of Getting Magic Items
Last Wish
Jah + Mal + Jah + Sur + Jah + Ber
6 lỗ
Axes/Hammers/Scepters
Yêu cầu level 65
6% Chance To Cast Level 11 Fade When Struck
10% Chance To Cast Level 18 Life Tap On Striking
20% Chance To Cast Level 20 Charged Bolt On Attack
Level 17 Might Aura When Equipped
+330-375% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
60-70% Chance of Crushing Blow
Prevent Monster Heal
Hit Blinds Target
+(0.5 per character level) 0.5-49.5% Chance of Getting Magic Items (Based on Character Level)
Lawbringer
Amn + Lem + Ko
3 lỗ
Hammers/Scepters/Swords
Yêu cầu level 43
20% Chance To Cast Level 15 Decrepify On Striking
Level 16-18 Sanctuary Aura When Equipped
-50% Target Defense
Adds 150-210 Fire Damage
Adds 130-180 Cold Damage
7% Life Stolen Per Hit
Slain Monsters Rest In Peace
+200-250 Defense Vs. Missile
+10 To Dexterity
75% Extra Gold From Monsters
Oath
Shael + Pul + Mal + Lum
4 lỗ
Axes/Maces/Swords
Yêu cầu level 49
30% Chance To Cast Level 20 Bone Spirit On Striking
Indestructible
+50% Increased Attack Speed
+210-340% Enhanced Damage
+75% Damage To Demons
+100 To Attack Rating Against Demons
Prevent Monster Heal
+10 To Energy
+10-15 Magic Absorb
Level 16 Heart of Wolverine (20 Charges)
Level 17 Iron Golem (14 Charges)
Obedience
Hel + Ko + Thul + Eth + Fal
5 lỗ
Polearms
Yêu cầu level 41
30% Chance To Cast Level 21 Enchant When You Kill An Enemy
40% Faster Hit Recovery
+370% Enhanced Damage
-25% Target Defense
Adds 3-14 Cold Damage 3 Second Duration (Normal)
-25% To Enemy Fire Resistance
40% Chance of Crushing Blow
+200-300 Defense
+10 To Strength
+10 To Dexterity
All Resistances +20-30
Requirements -20%
Phoenix
Vex + Vex + Lo + Jah
4 lỗ
Weapons/Shields
Yêu cầu level 65
(Weapons)
100% Chance To Cast level 40 Blaze When You Level-up
40% Chance To Cast Level 22 Firestorm On Striking
Level 10-15 Redemption Aura When Equipped
+350-400% Enhanced Damage
Ignores Target’s Defense
14% Mana Stolen Per Hit
-28% To Enemy Fire Resistance
20% Deadly Strike
+350-400 Defense Vs. Missile
+15-21 Fire Absorb(Shields)
100% Chance To Cast level 40 Blaze When You Level-up
40% Chance To Cast Level 22 Firestorm On Striking
Level 10-15 Redemption Aura When Equipped
+350-400 Defense Vs. Missile
+350-400% Enhanced Damage
-28% To Enemy Fire Resistance
+50 To Life
+5% To Maximum Lightning Resist
+10% To Maximum Fire Resist
+15-21 Fire Absorb
Pride
Cham + Sur + Io + Lo
4 lỗ
Polearms
Yêu cầu level 67
25% Chance To Cast Level 17 Fire Wall When Struck
Level 16-20 Concentration Aura When Equipped
260-300% Bonus To Attack Rating
+1-99% Damage To Demons (Based on Character Level)
Adds 50-280 Lightning Damage
20% Deadly Strike
Hit Blinds Target
Freezes Target +3
+10 To Vitality
Replenish Life +8
1.875-185.625% Extra Gold From Monsters (Based on Character Level)
Rift
Hel + Ko + Lem + Gul
4 lỗ
Polearms/Scepters
Yêu cầu level 53
20% Chance To Cast Level 16 Tornado On Striking
16% Chance To Cast Level 21 Frozen Orb On Attack
20% Bonus To Attack Rating
Adds 160-250 Magic Damage
Adds 60-180 Fire Damage
+5-10 To All Stats
+10 To Dexterity
38% Damage Taken Goes To Mana
75% Extra Gold From Monsters
Level 15 Iron Maiden (40 Charges)
Requirements -20%
Voice of Reason
Lem + Ko + El + Eld
4 lỗ
Swords/Maces
Yêu cầu level 43
15% Chance To Cast Level 13 Frozen Orb On Striking
18% Chance To Cast Level 20 Ice Blast On Striking
+50 To Attack Rating
+220-350% Damage To Demons
+355-375% Damage To Undead
+50 To Attack Rating Against Undead
Adds 100-220 Cold Damage
-24% To Enemy Cold Resistance
+10 To Dexterity
Cannot Be Frozen
75% Extra Gold From Monsters
+1 To Light Radius
Wrath
Pul + Lum + Ber + Mal
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 63
30% Chance To Cast Level 1 Decrepify On Striking
5% Chance To Cast Level 10 Life Tap On Striking
+375% Damage To Demons
+100 To Attack Rating Against Demons
+250-300% Damage To Undead
Adds 85-120 Magic Damage
Adds 41-240 Lightning Damage
20% Chance of Crushing Blow
Prevent Monster Heal
+10 To Energy
Cannot Be Frozen
Principle
Ral + Gul + Eld
3 lỗ
Body Armor (Paladin)
Yêu cầu level 53
100% Chance To Cast Level 5 Holy Bolt On Striking
+2 To Paladin Skill Levels
+50% Damage to Undead
+100-150 To Life
15% Slower Stamina Drain
+5% To Maximum Poison Resist
Fire Resist +30%
Spirit
Tal + Thul + Ort + Amn
4 lỗ
Swords/Shields
Yêu cầu level 25
(Weapons)
+2 To All Skills
+25-35% Faster Cast Rate
+55% Faster Hit Recovery
Adds 1-50 Lightning Damage
Adds 3-14 Cold Damage 3 Second Duration (Normal)
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
7% Life Stolen Per Hit
+250 Defense Vs. Missile
+22 To Vitality
+89-112 To Mana
+3-8 Magic Absorb(Shields)
+2 To All Skills
+25-35% Faster Cast Rate
+55% Faster Hit Recovery
+250 Defense Vs. Missile
+22 To Vitality
+89-112 To Mana
Cold Resist +35%
Lightning Resist +35%
Poison Resist +35%
+3-8 Magic Absorb
Attacker Takes Damage of 14

Sockets by Number

Danh sách chính, với các mục được sắp xếp theo Ilvl và theo thứ tự bảng chữ cái.

ItemIlvl 1-25Ilvl 26-40Ilvl 41+
Bone Knife111
Buckler111
Burnt Wand111
Dagger111
Defender111
Dirk111
Mithril Point111
Poignard111
Rondel111
Wand111
Yew Wand111
Circlet122
Coronet122
Diadem123
Tiara123
Armet222
Ataghan222
Barbed Shield222
Basinet222
Battle Cestus222
Blade222
Bloodlord Skull222
Bone Helm222
Bone Shield222
Bone Wand222
Cantor Trophy222
Cap/hat222
Casque222
Cestus222
Chain Mail222
Club222
Cudgel222
Cutlass222
Demon Head222
Demonhide Armor222
Elegant Blade222
Falcata222
Falchion222
Fascia222
Fetish Trophy222
Field Plate222
Flanged Mace222
Full Helm222
Gargoyle Head222
Ghost Armor222
Ghost Wand222
Giant Conch222
Gladius222
Grave Wand222
Grim Helm222
Grim Shield222
Grim Wand222
Hand Axe222
Hand Scythe222
Hard Leather Armor222
Hatchet222
Hatchet Hands222
Heater222
Heirophant Trophy222
Hellspawn Skull222
Helm222
Hydra Edge222
Hydraskull222
Jo Staff222
Katar222
Leather Armor222
Legend Spike222
Lich Wand222
Luna222
Mace222
Mighty Scepter222
Minion Skull222
Mummified Trophy222
Overseer Skull222
Petrified Wand222
Plate Mail222
Polished Wand222
Preserved Head222
Quilted Armor222
Reinforced Mace222
Round Shield222
Rune Scepter222
Saber222
Sallet222
Scale Mail222
Scepter222
Scimitar222
Serpentskin Armor222
Sexton Trophy222
Shako222
Shamshir222
Short Staff222
Short Sword222
Skull Cap222
Small Shield222
Spiked Club222
Spiked Shield222
Splint Mail222
Stilleto222
Studded Leather222
Succubae Skull222
Tomahawk222
Tomb Wand222
Trellised Armor222
Truncheon222
Tulwar222
Unearthed Wand222
Unraveller Head222
Walking Stick222
War Fist222
War Hat222
Wrist Blade222
Wrist Spike222
Zombie Head222
Bone Visage223
Corona223
Crown223
Death Mask223
Demonhead223
Grand Crown223
Great Helm223
Mask223
Spired Helm223
Winged Helm223
Alpha Helm233
Antlers233
Assault Helmet233
Avenger Guard233
Blade Talons233
Blood Spirt233
Carnage Helm233
Cinquedeas233
Claws233
Conquerer Crown233
Destroyer Helm233
Dream Spirit233
Earth Spirit233
Falcon Mask233
Fanged Helm233
Fanged Knife233
Feral Claws233
Fury Visor233
Greater Claws233
Greater Talons233
Griffon Headress233
Guardian Crown233
Hawk Helm233
Horned Helm233
Hunter’s Guise233
Jawbone Cap233
Jawbone Visor233
Kriss233
Lion Helm233
Quhab233
Rage Mask233
Runic Talons233
Sacred Feathers233
Savage Helmet233
Scissors Katar233
Scissors Quhab233
Scissors Suwayyah233
Sky Spirit233
Slayer Guard233
Spirit Mask233
Sun Spirit233
Suwayyah233
Totemic Mask233
Wolf Head233
Wrist Sword233
Clasped Orb233
Cloudy Sphere233
Crystalline Globe233
Demon Heart233
Dimensional Shard233
Dragon Stone233
Eagle Orb233
Eldritch Orb233
Glowing Orb233
Heavenly Stone233
Sacred Globe233
Smoked Sphere233
Sparkling Ball233
Swirling Crystal233
Vortex Orb233
Ancient Shield333
Ancient Sword333
Arbalest333
Barbed Club333
Bardiche333
Blade Barrier333
Breast Plate333
Cuirass333
Devil Star333
Dragon Shield333
Edge Bow333
Espadon333
Gothic Shield333
Grand Scepter333
Holy Water Sprinkler333
Hyperion333
Hyperion Spear333
Jagged Star333
KhalimFlail333
Kite Shield333
Large Shield333
Legend Sword333
Light Crossbow333
Light Plate333
Linked Mail333
Lochaber Axe333
Long Staff333
Mage Plate333
Mesh Armor333
Morning Star333
Mythical Sword333
Ogre Axe333
Pavise333
Pellet Bow333
Quarterstaff333
Ring Mail333
Russet Armor333
Scutum333
Seraph Rod333
Sharktooth Armor333
Short Bow333
Spear333
Spider Bow333
Stalagmite333
SuperKhalimFlail333
Templar Coat333
Tigulated Mail333
Tower Shield333
Troll Nest333
Two-Handed Sword333
Tyrant Club333
War Spear333
War Sword333
Wirt’s Leg333
Aegis334
Monarch334
Ward334
Aerin Shield344
Akaran Rondache344
Akaran Targe344
Ancient Armor344
Kurast Shield344
Archon Plate344
Balrog Blade344
Balrog Skin344
Bastard Sword344
Battle Hammer344
Battle Sword344
Bill344
Blade Bow344
Boneweave344
Broad Sword344
Champion Sword344
Chaos Armor344
Claymore344
Colossus Voulge344
Composite Bow344
Conquest Sword344
Crossbow344
Crown Shield344
Cryptic Sword344
Dacian Falx344
Diamond Mail344
Double Bow344
Dusk Shroud344
Embossed Plate344
Full Plate Mail344
Fuscina344
Giant Sword344
Gorgon Crossbow344
Gothic Plate344
Gothic Sword344
Great Bow344
Great Hauberk344
Guilded Shield344
Hellforged Plate344
Heraldic Shield344
Highland Blade344
Hunter’s Bow344
Kraken Shell344
Lacquered Plate344
Legendary Mallet344
Long Sword344
Loricated Mail344
Ornate Armor344
Protector Shield344
Razor Bow344
Rondache344
Royal Shield344
Rune Sword344
Sacred Armor344
Sacred Rondache344
Sacred Targe344
Scarab Husk344
Shadow Plate344
Siege Crossbow344
Stygian Pike344
Targe344
Trident344
Tusk Sword344
Vortex Shield344
Voulge344
War Hammer344
Wire Fleece344
Wyrmhide344
Zakarum Shield344
Ashwood Bow345
Battle Scythe345
Brandistock345
Cedar Bow345
Chu-Ko-Nu345
Colossal Sword345
Cryptic Axe345
Demon Crossbow345
Diamond Bow345
Flail345
Flamberge345
Hellforge Hammer345
Knout345
Long Bow345
Mancatcher345
Matriarchal Bow345
Partizan345
Poleaxe345
Repeating Crossbow345
Rune Bow345
Scourge345
Scythe345
Shadow Bow345
Short Battle Bow345
Short Siege Bow345
Short War Bow345
Stag Bow345
Thresher345
War Fork345
Ward Bow345
Zweihander345
Ceremonial Bow345
Grand Matron Bow345
Reflex Bow345
Balista346
Bec-de-Corbin346
Ceremonial Pike346
Ceremonial Spear346
Colossus Blade346
Colossus Crossbow346
Crusader Bow346
Crystal Sword346
Dimensional Blade346
Executioner Sword346
Ghost Spear346
Giant Thresher346
Gothic Bow346
Great Maul346
Great Poleaxe346
Great Sword346
Grim Scythe346
Halberd346
Heavy Crossbow346
Hydra Bow346
Lance346
Long Battle Bow346
Long Siege Bow346
Long War Bow346
Maiden Pike346
Maiden Spear346
Martel de Fer346
Matriarchal Pike346
Matriarchal Spear346
Maul346
Ogre Maul346
Phase Blade346
Pike346
Spetum346
Thunder Maul346
War Club346
War Pike346
War Scythe346
Yari346
Caduceus355
Divine Scepter355
War Scepter355
Axe444
Battle Staff444
Cedar Staff444
Cleaver444
Elder Staff444
Feral Axe444
Gnarled Staff444
Gothic Staff444
Large Axe444
Military Axe444
Shillelah444
Small Crescent444
Battle Axe455
Bearded Axe455
Broad Axe455
Decapitator455
Double Axe455
Ettin Axe455
Silver Edged Axe455
Tabar455
Twin Axe455
Ancient Axe456
Berserker Axe456
Champion Axe456
Crowbill456
Giant Axe456
Glorious Axe456
Gothic Axe456
Great Axe456
Military Pick456
Naga456
War Axe456
War Spike456
Archon Staff566
Rune Staff566
War Staff566
ItemIlvl 1-25Ilvl 26-40Ilvl 41+

Có liên quan bài viết