bởi GMSuzug TRONG
Changelog Tin tức

Nội dung Update

Chỉnh sửa lại kỹ năng của Druid

 • Fissure : (Áp dụng cho PvM PvP) – Tăng 15% Fire Damage gốc Skills
 • Volcano: (Áp dụng cho PvM PvP) – Tăng 15% Fire Damage gốc Skills
 • Moulten Bouder: (Áp dụng cho PvM PvP) – Tăng 15% Fire Damage gốc Skills

Chỉnh sửa lại kỹ năng của NECROMANCER

 • Summon Nec nhận thêm sát thương từ người chơi. Ví dụ: mấy op -resist, hoặc op sát thương.
 • Summon khi gây sát thương sẽ được bypass Immu Res từ Monster và Boss.

Nâng cấp phụ bản wRAth of the lich king

 • Open ExQuest: Wrath of the Lich King vào lúc 10h PM tối nay (8 tháng 6, 2024)
 • Chuyển đổi D2TI Charm thành Lich King’s Sword Charm

Open Warth Of the lich King – mm2

Thông tin chung:

 • Chuyển Sinh 2.
 • Open Normal Map.
 • Clear 90%.
 • Có thể Teleport (Cấm ở Map Lich King).
 • Full về Lich King : Link

Có liên quan bài viết