bởi GMSuzug TRONG
Changelog Tin tức

BẢO TRÌ MÁY CHỦ

 • Thời gian: 16:00 (27 tháng 6 năm 2024)
 • Thời gian bảo trì: 15 – 30 phút

NỘI DUNG BẢO TRÌ

Thông tin chung

 • Fix lỗi bug Sorc Skills Upgrade Fire không cast được Skills.
 • Shop Souls: Thêm Bình Exp được bán với giá 8000 Souls
 • Thêm Option mới: Finish Move được thêm vào items mới Jadetalon Upgrade (Có thể Search Phoenix Assassin D2R) để tham khảo lối chơi này nhé !!!
 • Buff Mercenary Act2: Tăng 30% Damage Base (Chỉnh sửa Skills AOE của Hire)
 • Fix lỗi Roll Lich King Sword ra charm thường (Druid Class)
 • Ticket Map MM2: Kill đủ số lượng Monster đề xuất (Có thông báo) nếu mở = Ticket

Sửa Items

 • Nether Crow Upgrade:
  – Từ 1 – 2 soc lên 1 – 3 soc
 • Corona Upgrade:
  -Từ 1 – 2 Soc lên 1 – 3 soc
 • Shadowkiller Claws:
  – Từ 1 – 2 soc lên 1 – 3 soc
 • SpiritKeeper Upgrade: Earth Spirit
  – Random 3 Skills Class Druid Thành 0 – 3 Tornado (Druid Only)
  – Thêm 0 – 30% Extra Cold
  – Thêm 0 – 10 -Res Enemy Cold
 • Nightwing’s Veil Upgrade: Spired Helm
  -5 Res Cold thành -0-15 Res Cold
 • Shadow Claw Upgrade:
  -Thêm 0-20% Extra Random Element (Light Cold Fire)
  -Thêm 0-10 – Resistant Random Element (Light Cold Fire)
  -Sửa Ias thành FCR

Thêm mới Items

 • Mighty Sceptre: The Redeemer (x3 Unique The Redeemer + 1 Ohm Rune)
 • Mighty Sceptre: Heaven’s Light (x3 Unique Heaven’s Light + 1 Ohm Rune)
 • Zakarum Shield: Dragonscale (x3 Unique Dragonscale + 1 Ohm Rune)
 • Tyrant Club: Demon Limb (x3 Unique Demon Limb + 1 Ohm Rune)
 • Truncheon: Nord’s Tenderizer (x3 Unique Nord’s Tenderizer + 1 Ohm Rune)
 • Jade Talon Upgrade : (x3 UniqueJade Talon+ 1 Ohm Rune) = Đang bị lỗi Owner các Diabloer tạm thời không Cube cho tới khi được update lên Web Item.

Sửa công thức Orb

 • 7 Normal Orb + Magic recipe + 2 Ring unique + Ohm Rune = Magic Orb
 • 7 Magic Orb + Chaos Recipe + 4 Amu Unique + x2 Ohm Rune = Chaos Orb
 • 7 Chaos Orb + Uni Recipe + 8 Amu Unique + x3 Ohm Rune = Uni Orb
 • 7 Unique Orb + Legend Recipe + 8 Amu Unique + 8 Ring Unique + x4 Ohm Rune = Legend Orb

Sửa Skills

Necromancer Skill

 • Bùa Lower Resistant:
  -Thêm – Res Magic

Amazon Skill

 • Multi Arrow:
  -Fix Mana Cost giảm còn 20.

Druid Skill

 • Volcano:
  -Tăng 30% Fire Skills

Paladin Skill

 • Sửa Blessed Hammer:
  – Hiệu ứng Skills được thay đổi.
 • Fist of The Heaven (Paladin Skill):
  -Tăng base dmg gốc lên 20%, các Skills Bonus tăng thêm 5% mỗi skills (Bao gồm 20% Holy Bolt và 12% Holy Shock)
  -Tăng 20% dmg Skills Upgrade Warth Of Thunder
 • Aura Sanctuary (Paladin Skill):
  – Sửa chức năng nhận Damage giống cơ chế Aura Concentration

Assassin Skill

 • Trap Lightning:
  – Thêm 1 Tia từ Trap
 • Trap Wake of Fire
  – Tăng 30% Fire Damage
  – Tăng Shoot Times từ 6 – 8 lần
 • New Skills Trap Ice Dragon Sentinel: Thay thế Skills Wake of Inferno
 • Phoenix: Tăng 20% Damage, Các Charge sẽ tồn tại vĩnh viễn
 • Claws of thunder: Các Charge sẽ tồn tại vĩnh viễn
 • Fists of Fire: Các Charge sẽ tồn tại vĩnh viễn
 • Blades of Ice: Các Charge sẽ tồn tại vĩnh viễn

Có liên quan bài viết