bởi administrator TRONG
Nhân Vật

Sorceress là một loại người sử dụng phép thuật. Các Sorceress thuộc Gia tộc Zann Esu. Thể thao, niềm nở và tự tin, các Sorceress dường như không giống những người mê sách học thuật ẩn mình khỏi nền văn minh. Họ sở hữu nhiều kỹ năng giống như các thành viên nam của Mage Clans, nhưng vượt trội trong việc sử dụng…

TỔNG QUAN VỀ SORCERESS

SKILL EXTRA

Bạn có thể xem thông tin SKILL EXTRA của các nhân vật trong bảng Skill Extras ở mục kỹ năng của nhân vật trong game.

Để sử dụng SKILL EXTRA, nhân vật của bạn phải sử dụng skill LOD gốc ở level của skill đó lên 20. SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện theo bậc level

  • Skill level 20 – 1 skill extra

SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện khi các bạn đánh quái theo dạng số lượt các đòn đánh.

KỸ NĂNG UPGRADELEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Glacial Spike (*)Level 20
Thunderstorm (*)Level 20
Fireball (*)Level 20

Có liên quan bài viết