bởi administrator TRONG
Vật phẩm kho báu

Đối với người chơi diablo 2 lod nói chung không ai là không biết đến Uber quest và phần thưởng là chiếc HT (hellfire torch charm) với những chỉ số tuyệt vời.

Ngọn đuốc Hellfire là một Bùa lớn độc đáo, là phần thưởng cho việc hoàn thành Sự kiện Pandemonium. Mỗi lần chỉ có thể có một cái trong kho. Sự đa dạng của các số liệu thống kê có thể được cuộn, cùng với thực tế là nó bổ sung +3 kỹ năng của một lớp ngẫu nhiên thay vì +tất cả các kỹ năng, có nghĩa là ngọn đuốc lửa địa ngục hoàn hảo cho các nhân vật cụ thể thường yêu cầu nhiều lần chạy Uber Tristram và do đó rất được săn đón, đặc biệt là sớm trong Thang. Ngay cả những ngọn đuốc lửa địa ngục được cán không tốt cũng cung cấp nhiều chỉ số, sức đề kháng và kỹ năng hơn bất kỳ bùa phép thuật nào trên một đơn vị không gian.

Hellfire Torch unique large charm

  • +10-20 To All Attributes
  • All Resistances +10-20
  • +3 to random character class skills
  • 25% Chance To Cast level 10 Firestorm On Striking
  • Level 30 Hydra (10 charges)
  • +8 to light radius
  • Required Level: 75

Có liên quan bài viết