Game System

Thay đổi ngôn ngữ game

bởi administrator TRONG

Đến với Diablo 2 Tyrael Mights, bản game có thể chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác phù hợp cho bạn. Chỉ cần vào game lựa chọn ngôn ngữ của mình.