bởi administrator TRONG
Nhiệm vụ

HƯỚNG DẪN ĐỔI SOUL TỪ EVENT EXCHANGE

Bước 1: Đầu tiên để đổi vật phẩm qua soul, bạn đăng nhập vô nhân vật trong game, Ctrl C item đó lên trên chợ

Bước 2: Bạn đăng nhập tài khoản của bạn lên trên trang web của game.

Bước 3: Tại giao diện này, bạn chọn Ladder -> Exchange EventBước 4: Chỉ khi nào bạn đã Ctrl C item lên chợ thì mới bạn mới có thể đổi được. Bạn có thể kiểm tra số lượng của item đó tại exchange amount.

Tại đây sẽ có 2 mục đổi là free ( màu xanh đương ) và tốn fgold để x2 số lượng soul nhận được
Lưu ý: Khi click đổi sẽ không điều chỉnh số lượng item đổi mà sẽ đổi tất cả item đó của bạn

Có liên quan bài viết