bởi administrator TRONG
Vật Phẩm

Item Upgraded là danh sách Item được custom thêm bởi D2VN nhằm tạo thêm luồng gió mới vào phiên bản gốc Diablo 2 LOD.

ITEM UPGRADE

Là trang bị được nâng cấp từ Unique cấp 1 lên cho bạn 1 chỉ số tốt hơn so với Item Unique cấp 1 (chỉ những Items đang có trong Server).

Unique Quality Level 65

  • Đổi với Item Upgrade có Quality Level < 85 (Như trong hình là Quality Level 65)

Công thức như sau :

  • Items Unique Level 1 x6 + Ohm Rune = Transmute

Unique Quality Level 85

  • Đối với Item Upgrade có Quality Level = 85 hoặc > 85 (Như trong hình là Quality Level 85)

Công thức như sau :

  • Items Unique Level 1 x3 + Ohm Rune = Transmute

Hướng dẫn Cube Item Upgrade

  • Đối với Item Unique Quality Level < 85:
  • Unique Level 1 x6 + Ohm Rune = Transmute

  • Đối với Item Unique Quality Level > 85 hoặc = 85:
  • Unique Level 1 x3 + Ohm Rune = Transmute

Có liên quan bài viết