bởi administrator TRONG
Vật Phẩm

Chức năng roll lại chỉ số cho vật phẩm Unique Upgraded, vật phẩm này sẽ giúp cho các bạn reset lại chỉ số của món đồ Unique Upgraded bạn vừa ép thay vì phải đi kiếm phôi ép lại.

Soul Stone là gì

– Được sử dụng để Reroll otp Item

Làm sao để kiếm Soul Stone

Vật phẩm có thể mua trong Shop D2VN (Góc dưới bên trái màn hình game).

Công thức Reroll

Soul Stone + Item Upgrade = Item Upgrade Reroll

Có liên quan bài viết