bởi GMSuzug TRONG
Changelog

Bảo trì máy chủ

 • Thời gian: 17:45 (26 tháng 5 năm 2024)
 • Thời gian bảo trì: 30 – 60 phút

Nội dung bảo trì

 • Update Jeweller Socket Item : Link
 • Update Salvation Hard – Yêu cầu chuyển sinh 2.
 • Update Summon không còn bất tử khi PvP.
 • Update Event PvP (Theo dõi Fanpage).
 • Update Set Charm Item có thể Reroll bằng Soul Stone.
 • Toàn bộ ITEM UPGRADE (2 socket) được nâng lên thành 3 socket
  • Player có thể gửi item lên chợ và gửi hỗ trợ thay đổi option socket lên fanpage từ 2 lên 3 sock.

  Có liên quan bài viết