bởi administrator TRONG
Changelog

Bảo trì máy chủ

  • Thời gian: 17:00 (17 tháng 5 năm 2024)
  • Thời gian bảo trì: 5 phút

Nội dung bảo trì

  • Tách Orb – XEM CHI TIẾT Ở ĐÂY
  • Sửa lỗi Item Unique Upgrade bị mất Option -Res
    • Với những bạn đã ép nhưng bị mất Orb, vui lòng đẩy đồ lên chợ và gửi ID về cho fanpage để hỗ trợ làm lại Opt -Res đó.

Có liên quan bài viết