bởi administrator TRONG
Nhiệm vụ

Extra quest là gì ? Là nhiệm vụ mới được mở rộng thêm bởi mod D2TM. Có tổng cộng 5 Extra Quest đã được thêm.

Hướng dẫn mở Extra Quest

1. Bấm Q hoặc bật bảng bằng Button Quest.

2. Chọn Icon Extra Quest.

Lưu ý: Chú ý phần Request Souls, trong người luôn phải có đủ Souls để mở Map. Để biết được mình có bao nhiêu Soul hãy chú ý dòng Blood Souls ở đầu Extra Quest nhé.

Tham khảo Extra Quest

– Salvation.
– Secret Cow 2.
– Wrath of the Lich king.
– Raise of Uber.
– Pain of Diablo Soul.

Có liên quan bài viết