โดย administrator ใน
ภารกิจ

ภารกิจพิเศษคืออะไร? นี่คือภารกิจใหม่ที่ขยายโดย mod D2TM เพิ่มเควสพิเศษทั้งหมด 5 เควส

คำแนะนำในการเปิด Extra Quest

1. กด Q หรือเปิดแผงควบคุมโดยใช้ Button Quest

2. เลือกไอคอนภารกิจพิเศษ

หมายเหตุ: โปรดใส่ใจกับส่วนขอวิญญาณ คุณจะต้องมีวิญญาณเพียงพอเสมอในการเปิดแผนที่ หากต้องการทราบว่าคุณมีวิญญาณกี่ดวง ให้ใส่ใจกับกลุ่ม Blood Souls ในตอนต้นของภารกิจพิเศษ

อ้างถึงภารกิจพิเศษ

– ความรอด
– วัวลับ 2
- ความโกรธเกรี้ยวของราชาลิช
– การเพิ่มขึ้นของ Uber
– ความเจ็บปวดของวิญญาณ Diablo

ที่เกี่ยวข้อง กระทู้