bởi administrator TRONG
Game System

Market là kênh mua bán giữa các players qua hệ thống tiền tệ FGOLD. Ở đây người chơi có thể đăng tin bán vật phẩm kiếm được trong game và người dùng có thể dễ dàng mua được thông qua hệ thống trung gian và lưu trữ vật phẩm.

Hướng dẫn tham gia MARKET

  1. Bạn có thể truy cập đường dẫn này
  2. Bạn có thể truy câp trong Launcher > Click vào Market (Chợ trời)

Sau khi Login Chợ Trời sẽ vào Giao Diện Giao Dịch của Chợ Trời.

Giao Diện Chợ Trời​

Tại đây member sẽ giao dịch với tất cả người chơi trên Server D2VN​

Các chức năng có sẵn trên Chợ Trời bao gồm :​

  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin Fgold đang sở hữu.
  • Donate trực tiếp.
  • Hướng dẫn Trading.

Hướng dẫn đẩy Items lên Chợ Trời

  • Chọn Item mình cần, sử dụng tổ hợp Ctrl + C để đẩy Items lên Chợ Trời

Push Items​

Items đã được đẩy lên Chợ Trời

Stored Item To The Database​

Định giá Items trước khi Bán

Định giá Items​

Kiểm tra hòm đồ đang bán

Items đã được bán​

Hướng dẫn Mua Items trên Chợ Trời

Tìm vật phẩm cần bán

vd Stone Of Jordan

Tìm Items cần mua​

Kiểm tra giá và Fgold đang có để Mua

Giá Items cần Mua​

Trạng thái Items sau khi được mua

Trạng Thái Items​

Sau khi Buy Item. Vào Game bật Inventory (B hoặc I) nhấp vào ô Received để nhận Item.

Received Item

Có liên quan bài viết