ชาร์ต

คลาสพีวีพี

ชื่อตัวละครจุด
สการ์เล็ตวิทช์131
ดอจ64
มาซือง45
จาฟปี2
ช่วยด้วยช่วยด้วย1

คลาสตัวละคร

ชื่อตัวละครรีเซ็ตระดับ
อินโดชิป2 (ระดับ 92)
Javvip2 (ระดับ 91)
ดันชอยNB2 (ระดับ 90)
เงียหุง2 (ระดับ 87)
มินห์นันไตเกีย1 (ระดับ 99)