โดย administrator ใน
ระบบเกม

ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ได้รวม World Chat ไว้แล้ว สามารถใช้ในเลานจ์และในเกมได้

สั่งสอน

ใช้คำสั่งด้านล่างในเกม

/ran เนื้อหา – /ran สวัสดี


รูปภาพอ้างอิง

ห้องรอ

ในเกมส์

ที่เกี่ยวข้อง กระทู้