สร้าง

Druid Build – ภูเขาไฟ Druid

โดย GMSuzug ใน

ประเภทบิลด์ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมเช่นกัน นั่นคือ Fire Druid โดย Druid จะใช้ทักษะการยิงเป็นหลัก ทักษะหลักที่เราจะใช้คือ Volcano และ Armageddon Fire